Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDanmark & EUFolketinget og EU › Fagudvalgene og EU

Danmark & EU

Hvis du vil vide mere

Link til oversigt over de stående udvalg på Folketingets hjemmeside

Fagudvalgene og EU

Det er ikke kun Euopaudvalget der arbejder med EU-sager

Folketinget har 25 stående udvalg, der blandt andet har til opgave at behandle de lov- og beslutningsforslag, der henvises til udvalgene. Europaudvalget arbejder med EU-politik, men fagudvalgene arbejder også med EU-sager indenfor deres områder.

Mange af Folketingets fagudvalg har i dag regelmæssigt EU-sager på deres dagsorden. Der findes ikke nogen fast skabelon for hvordan fagudvalgene skal behandle EU-sager. Fagudvalgenes behandling af EU-sager indeholder dog generelt disse punkter:

  • Information om EU-sager
  • Samråd med ministeren om EU-sager op til rådsmøderne
  • Indstillinger til Europaudvalget
  • Høringer om Kommissionens grøn- og hvidbøger

Den første forudsætning for at fagudvalgene kan følge med på EU-området er, at de får den nødvendige information om EU-sagerne. Fagudvalgene modtager derfor kopier af de relevante notater fra den danske regering, som sendes til Europaudvalget. Endelig får nogle fagudvalg, som for eksempel skatteudvalget, udarbejdet oversigter, der løbende beskriver de relevante EU-sagers status og udvikling.

Mange fagudvalg har desuden gjort det til en fast praksis at indkalde til et samråd med den relevante minister forud for møderne i EU's Ministerråd. Ministeren vil normalt på disse møder give en orientering om, hvilke sager der er på dagsordnen for det kommende rådsmøde samt gøre rede for hvilket forhandlingsoplæg, regeringen vil forsøge at få godkendt af Europaudvalget. Disse samråd er desuden en god anledning for fagudvalgene til at diskutere de konkrete EU-sager med ministeren. Flere fagudvalg indkalder også den relevante minister til samråd i forbindelse med det halvårlige skift af EU-formandskab. I alt afholdes der ca. 50 samråd om året i fagudvalgene i forbindelse med rådsmøderne.

Fagudvalgene har også mulighed for at udarbejde udtalelser eller indstillinger om konkrete EU-sager til Europaudvalget, hvor man redegør for hvad fagudvalgene mener om en sag. Kun få fagudvalg har benyttet sig af denne mulighed. Det gælder blandt andet for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Retsudvalget og Finansudvalget.

Endelig har fagudvalgene siden 1999 sammen med Europaudvalget afholdt åbne og offentlige høringer om grøn- og hvidbøger fra Kommissionen. Efter høringerne udarbejdes et fælles høringssvar fra Europaudvalget og fra det eller de fagudvalg, som står for høringen. Høringssvaret sendes til Europa-Kommissionen. Normalt afspejler dette høringssvar alle partiers holdninger, men det kan godkendes af et flertal i henholdsvis Europaudvalget og det relevante fagudvalg. I alt har Folketinget i perioden 1999-2005 afholdt 16 af denne slags høringer, hvor den første handlede om grønbogen om radiofrekvenser. I de fleste tilfælde er der afgivet høringssvar.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 01-08-2011  - Martin Jørgensen