Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDanmark & EUGrundloven og EU › Er grundloven ændret f...

Danmark & EU


Er grundloven ændret for EU's skyld?

Kort fortalt: Danmark har ændret grundloven bl.a. for at blive medlem af EU. Det var ikke muligt at overlade selvbestemmelse til et mellemfolkeligt samarbejde, før at grundloven blev ændret i 1953.

Grundlovens § 20 (om afgivelse af suverænitet) er et efterkrigsbarn undfanget i en tid, hvor Anden Verdenskrig stadig var i frisk erindring. På tværs af de europæiske nationalstater var en fælles politisk oplevelse af, at det var nødvendigt at opgive en del af den nationale suverænitet til fordel for et stærkere samarbejde mellem staterne. Den danske grundlov blev først ændret i 1953, men arbejdet begyndte allerede i 1946. Det internationale samarbejde var kun et blandt flere forskellige spørgsmål, som indgik i diskussionerne mellem medlemmerne af den såkaldte forfatningskommission, som skulle komme med et forslag til en ny grundlov.

Var en ændring nødvendig?

Forfatningskommissionen af 1946 hedder billedet her, det er udstillet foran Fællessalen på Christiansborg.Forfatningskommissionen ønskede, at Danmark skulle deltage i det gryende internationale samarbejde. Og de nævner tre eksempler, hvor de vurderede, at Danmark kunne få brug for at overdragede suverænitet:

  • Hvis vi blev medlem af Det Europæiske Kul- og Stålfælleskab (forgængeren til EU).
  • Hvis der blev oprettet en FN-myndighed, som skulle kontrollere atomenergi.
  • Hvis det nordiske samarbejde udviklede en overstatslig myndighed.

Efter kommissionens opfattelse kunne Danmark ikke deltage i sådanne samarbejder uden at ændre grundloven. Og derfor ønskede man i stedet en bestemmelse, så Danmark fik mulighed  for at overlade selvbestemmelse, uden at man først skulle ændre grundloven for hver gang, hvor Danmark ønskede at indgå i et tættere samarbejde.