Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDanmark & EURegeringen og EU › EU-Udvalget

Danmark & EU


EU-Udvalget

EU-Udvalget har det overordnede ansvar for at koordinere EU-sager på embedsmandsniveau.

EU-Udvalget består af embedsmænd, der har ansvaret for at koordinere EU-politikken i de relevante fagministerier, typisk kontorchefer. Udenrigsministeriet varetager formandskabet for udvalget, hvis møder holdes hver tirsdag. Her forbereder EU-Udvalget de sager, som skal op på regeringens udenrigspolitiske udvalgs møde om torsdagen og mødet i Folketingets Europaudvalg om fredagen.

EU-Udvalgets hovedopgave er at forberede behandlingen af sager i regeringens udenrigspolitiske udvalg. Udvalget skal derfor sortere teknisk/administrative sager fra politiske sager, så regeringen ikke drukner i tekniske spørgsmål. EU-Udvalget skal også sørge for, at indstillingerne fra specialudvalgene er i overensstemmelse med den danske EU-politiske linie. EU-Udvalget har derudover til opgave at følge udviklingen i EU-samarbejdet i øvrigt og drøfte de generelle hovedlinjer for Danmarks europapolitik.

Det sker kun sjældendt, at EU-Udvalget ændrer i specialudvalgenes indstillinger, der normalt går igennem til regeringens udenrigspolitiske udvalg i deres oprindelige form. EU-Udvalget kommer som regel først ind i beslutningsprocessen, kort tid før Kommissionens forslag skal behandles for første gang i Rådet.


Sidst opdateret: 13-04-2007  - Hella Møller Rasmussen