Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-topmøderKonklusioner 1990-1999 › København d. 21.-22. J...

Dokumenter


København d. 21.-22. Juni 1993

Dansk EU-formandskab 1993Mødet i København handlede bl.a. om EU's udvidelse og det er i konklusionerne fra topmødet, at man finder de såkaldte Københavnskriterier.

Uddrag fra konklusionerne - Københavnskriterierne (pkt. 7, A, iii): 

"Medlemsskab  kræver,  at ansøgerlandet har  opnået  institutionel stabilitet,  som garanterer demokrati,  retsstatsforhold, menneskerettigheder  samt respekt for og beskyttelse  af  mindretal; det kræver endvidere en fungerende markedsøkonomi samt  evne til  at klare konkurrencepresset og markedskræfterne  i  Unionen. Medlemskab forudsætter, at ansøgeren er i stand til at påtage sig forpligtelserne  ved  et medlemskab, herunder er i stand  til  at tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og monetær union."

Se konklusionerne fra mødet her: