Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-topmøderKonklusioner 2006-2014 › Bruxelles, 11.-12. dec...

Dokumenter


Bruxelles, 11.-12. december 2008

EU-topmøde under fransk formandskab
EU's stats- og regeringschefer mødes til et afgørende møde i Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008 i Bruxelles.

EU's stats- og regeringschefer har en række centrale punkter på dagsordenen for EU-topmødet i Bruxelles. For det første skal den finansielle krise og Europa-Kommissionens forslag til en økonomisk vækstpakke drøftes af stats- og regeringscheferne. For det andet skal de irske planer for en mulig godkendelse (ratifikation) af Lissabontraktaten behandles. Endelig skal der opnås enighed om udmøntningen af EU's klima- og energipakke.

Det forventes derfor, at drøftelserne vil koncentrere sig om følgende tre punkter:

Foruden de nævnte emner vil stats- og regeringscheferne også behandle en opdatering af EU's sikkerhedsstrategi fra 2003 samt det såkaldte "sundhedstjek" af landbrugspolitikken.

Det blev på EU-topmødet i oktober 2008 besluttet, at anvende det aktuelle topmøde til at vende tilbage til spørgsmålet om en fremgangsmåde i forhold til den irske forkastelse af Lissabontraktaten ved folkeafstemningen den 12. juni 2008. Topmødet skal derfor anvendes til at "definere elementer til en løsning og en fælles vej frem".


Sidst opdateret: 11-12-2008  - Martin Jørgensen