Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-topmøderKonklusioner 2006-2014 › Bruxelles, 18.-19. jun...

Dokumenter

Vidste du?

... at Danmark i første halvår af 2012 har formandskabet for EU.

Dokumentation

Se formandskabs-rækkefølgen frem til 2020 her.

Bruxelles, 18.-19. juni 2009

Statsministeren ankommer til topmødet
EU's stats- og regeringschefer mødes til det sidste topmøde under det tjekkiske EU-formandskab den 18.-19. juni 2009 i Bruxelles.

Det tjekkiske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. juni 2009.

Formandskabet koncentrerer dagsordenen om følgende punkter:

 • Institutionelle emner. 
 • Den økonomiske, finansielle og sociale situation. 
 • Klimaforandring og bæredygtig udvikling.
 • Illegal immigration 
 • Eksterne relationer. 

Under det første punkt hører Lissabontraktaten og afklaringen på de garantier, som den irske regering har betinget sig for at afholde en ny folkeafstemning om godkendelse af Lissabontraktaten til efteråret.

Det andet punkt omhandler den aktuelle økonomiske og finansielle krise - herunder en drøftelse af Europa-Kommissionens meddelelse om finansielt tilsyn på baggrund af den såkaldte Larosiére-rapport fra februar 2009. Der vil også være en opfølgning på G20-topmødet, der blev afholdt den 2. april 2009 i London.

Under behandlingen af spørgsmålet om klimaforandringer skal stats- og regeringscheferne drøfte forberedelserne af den globale klimakonference i København til december. Specielt finansieringsmekanismerne for udviklingslandenes klimatilpasninger ventes at være genstand for debat. EU's økonomi- og finansministre vedtog på rådsmødet den 9. juni konklusioner om dette spørgsmål som bidrag til EU-topmødets diskussion.

Som bidrag til mødet i Det Europæiske Råd har Europa-Kommissionen som nævnt udarbejdet en meddelelse med titlen "Finansielt tilsyn i Europa" som opfølgning på Larosiére-rapportens anbefalinger til regulering og tilsyn med den finansielle sektor.

Endelige forventes stats- og regeringscheferne at behandle spørgsmålet om udnævnelse af den nye Kommission.

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (link til dagsorden af 12. maj 2009).