Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenKommissionens åbningsskrivelser År for modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelser2010 › HENLAGT Sag nr. 2010/0...

Dokumenter


HENLAGT Sag nr. 2010/0314 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/112/EF (klassificering, emballering m.v. af farlige stoffer)

Kommissionens åbningsskrivelse 2010/0314 af 25. maj 2010 

Kommissionens påstand: --

Modtaget 25. maj 2010

Retsgrundlag: Direktiv 2008/112/EF

Kommissionens åbningsskrivelse:
Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/0313>0314 om arbejdstagernes eksponering for risici ifm kunstig optisk stråling samt om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Alm. del (09) – bilag 413 af 4. juni 2010

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:
Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af 2 direktiver (sag nr. 2010/0313>2010/0314)
Alm. del (09) – bilag 471 af 9. juli 2010

Henlagt af Kommissionen - se Kommissionens oversigt af 30. september 2010


Sidst opdateret: 19-10-2010  - Tomas Heron