Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenKommissionens åbningsskrivelser År for modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelser2010 › HENLAGT Sag nr. 2010/0...

Dokumenter


HENLAGT Sag nr. 2010/0776 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/112/EU (Kørekort)

Kommissionens åbningsskrivelse 2010/0776 - modtaget 30. november 2010

Direktivet er endnu ikke gennemført. Gennemførelsen vil ske ved ændring af bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort. Justitsministeriet har den 27. maj 2011 sendt et udkast til ændringsbekendtgørelse ioffentlig høring med høringsfrist den 24. juni 2011. Når høringsfristen er udløbet, vil ændringsbekendtgørelsen snarest herefter blive udstedt, hvilket forventes at kunne ske i løbet af sommeren 2011. Kommissionen vil blive underrettet, så snart bekendtgørelsen er udstedt.

Regeringen har besvaret Kommissionens begrundede udtalelser i overensstemmelse med det ovenfor anførte

Modtaget 30. november 2010

Retsgrundlag: Direktiv 2009/112/EU

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:
Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. kørekort og sødestoffer til brug i levnedsmidler (sag nr. 2010/0776, nr. 2010/0777 og nr. 2010/0778)
Alm. del (10) – bilag 131 af 9. december 2010

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:
Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. (sag 2010/0776, 2010/0777 og 2010/0778) om manglende gennemførelse af 3 direktiver
Alm. del (10) – bilag 201 af 27. januar 2011

Orientering om Kommissionens begrundede udtalelse:
Begrundet udtalelse vedr. direktiv om kørekort (sag nr. 2010/0776)
Alm. del (11) – bilag 379 af 15. april 2011 

Bilaget er fortroligt
Alm. del (10) – bilag 377 af 15. april 2011 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:
Notat om svar på begrundet udtalelse om kørekort (sag nr. 2010/0776 og 2010/0777)
Dokumentreference: Alm. del (10) – Bilag 438 

Bilaget er fortroligt
Alm. del (10) – bilag 437 af 8. juni 2011

Henlagt af Kommissionen - se Kommissionens oversigt af 24. november 2011
 


Sidst opdateret: 08-12-2011  - Tomas Heron