Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2002 › C-379/02 Skatteministe...

Dokumenter


C-379/02 Skatteministeriet mod Imexpo Trading A/S DOM

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Fælles toldtarif — toldpositioner — tarifering i den kombinerede nomenklatur — stoleunderlag

Den kombinerede nomenklatur, som fremgår af bilag I i forordning nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og dens fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af henholdsvis forordning nr. 1734/96, nr. 2086/97, nr. 2261/98 og nr. 2204/99, skal fortolkes således, at det i en tvist, hvor parterne modstridende gør gældende, at stoleunderlag af plast i forskellige former, der er særligt udformet til at blive anbragt i drejningsfeltet for stole med hjul og lette deres rulning, henhører under underposition 3918 10 90 og underposition 9403 70 90, er den første af disse positioner, der skal have forrang.

Forelæggende Ret: Østre Landsret (Sagsnr. B-2799/01)

Retsgrundlag: Forordning (EØF) nr. 2658/87

Referencer: UfR 2006B.195: Roose Øvlisen, Malene: Den seneste retsudvikling om præjudicielle forelæggelser

Samling af Afgørelser: 2004 side I-09273

 

Domstolens dokumenter: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. oktober 2002

Dom af 7. oktober 2004


Sidst opdateret: 26-02-2010  - Tomas Heron