Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2010 › C-46/10 Viking Gas A/S...

Dokumenter


C-46/10 Viking Gas A/S mod BP Gas A/S (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Dom afsagt den 14. juli 2011 - se nedenfor

Sagen kort:
Skal artikel 5 sammenholdt med artikel 7 i Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104) fortolkes således, at virksomheden B har gjort sig skyldig i varemærkekrænkelse ved at påfylde og sælge gas på gasflasker hidrørende fra virksomheden A.

Forelæggende Ret: Højesteret

Retsgrundlag: Direktiv 89/104/EØF (Varemærkedirektivet)

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 28. januar 2010

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. april 2011

Dom af 14. juli 2011


Folketingets dokumenter:


Sidst opdateret: 16-07-2011  - Tomas Heron