Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2011 › T-674/11 TV 2/Danmark ...

Dokumenter


T-674/11 TV 2/Danmark mod Kommissionen

Verserende annullationssøgsmål ved Retten

TV 2/Danmark A/S (herefter "TV 2") har ved stævning af 30. december 2011 anlagt sag mod Kommissionen med henblik på annullation af Kommissionens afgørelse af 20. april 2011 om Danmarks foranstaltninger til fordel for TV 2/DANMARK (C 2/2003 (K (2011) 2612 Endelig). Afgørelsen vedrører den statslige finansiering af TV 2 i årene 1995-2002.

Kommissionens afgørelse er en udløber af Rettens dom af 22. oktober 2008 i de forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04, og T-336/04, TV 2/Danmark m.fl. mod Kommissionen, hvorved Retten annullerede Kommissionens beslutning 2006/217/EF af 19. maj 2004 om Danmarks foranstaltninger til fordel for TV 2/Danmark. Retten fandt bl.a., at Kommissionen ikke havde undersøgt sagen tilstrækkeligt. Som følge heraf genåbnede Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure. Efter at have modtaget regeringens svar på visse yderligere spørgsmål på baggrund af dommen, traf Kommissionen den anfægtede afgørelse.

Kommissionen har – i modsætning til i 2004 - konkluderet, at samtlige de foranstaltninger, Danmark i årene mellem 1995 og 2002 iværksatte til fordel for TV 2 i form af licensmidler og andre foranstaltninger, er forenelige med det indre marked. Kommissionen har imidlertid på ny fastslået, at foranstaltningerne var statsstøtte.

TV 2 har nu indbragt afgørelsen til prøvelse ved Retten. TV 2 anfægter afgørelsen med det formål at få Retten til at fastslå, at der ikke forelå støtte, eller at der kun forelå støtte i mindre omfang. Formålet hermed er bl.a. at undgå/begrænse eventuelle ”ulovlighedsrenter” – der i givet fald kan blive meget betydelige - som følge af, at støtten ikke har været anmeldt. Det er regeringens opfattelse, at Danmark bør afgive interventionsindlæg til støtte for TV 2’s påstande i sagen.

Retsgrundlag: Kommissionens beslutning K (2011) 2612

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Sag anlagt den 30. december 2011

Generaladvokatens forslag til afgørelse af -

Dom af -


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Dansk intervention i sag T-674/11, TV 2/Danmark mod Kommissionen
Alm. del (11) – bilag 349 af 26. marts 2012


Sidst opdateret: 28-03-2012  - Tomas Heron