Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-beslutningsprocessenMinisterrådet › Møder i Rådet

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Klik her for at få adgang til samtlige bilag til rådsmøder tilbage til 2005. Rådsmøderne er opstillet kronologisk.

Afholdte møder i Rådet

Via rådsmødeoversigten kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder, redegørelser fra fagministerierne samt dagsordener og notater, som Folketingets Europaudvalg har modtaget før de enkelte rådsmøder.

Ifølge Rådets forretningsorden samles Rådet i forskellige sammensætninger alt efter, hvilket politisk emne, der er tale om. Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse er der 10 såkaldte rådsformationer, idet almindelige anliggender og udenrigsanliggender formelt er to separate rådsformationer.