Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-beslutningsprocessenMinisterrådetMøder i RådetRetlige og indre anliggender › Rådsmøde nr. 2642 24/2...

Dokumenter


Rådsmøde nr. 2642 24/2 2005

Retlige og indre anliggender
 

Dagsorden

for møde nr. 2642
Retlige og indre anliggender d. 24/2 2005

Bemærk, at der grundet folketingsvalget ikke er møde i Europaudvalget

Opdateret d. 20/2 2005

 

1. Forslag til Rådets rammeafgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre
   Forslag fra Kommissionen
- KOM (2004) 664
     
2. Orienterende drøftelse om opfølgning af Kommissionens beretninger om medlemsstaternes implementering af retsakter  vedtaget på grundlag af EU-traktatens artikel VI
   a) Beretning fra Kommissionen om implementeringen af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold og Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den fælles arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne
- KOM (2004) 858
     
3. Forslag til Rådets rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager
   - KOM (2003) 688   
     
4. Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad
   - KOM (2001) 664   
       
5. Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) som et EU-organ
   - KOM (2004) 623   
       
6. Generel indstilling vedrørende forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen
   - KOM (2004) 437
       
7. Andre punkter i tilknytning til Rådets samling
- Europol: Udnævnelse af direktøren
Europaudvalgets møde
   Ingen dokumenter fundet

Referat fra Europaudvalgets møde
   Ingen dokumenter fundet

Samlenotater og aktuelle notater fra regeringen
   Samlenotat vedr. RIA 24/2-05, pkt. 14-17
   Samlenotat vedr. RIA 24/2-05, pkt. 1-13

Pressemeddelelser og redegørelser fra det afholdte rådsmøde
   Redegørelse vedr. rådsmøde RIA den 24/2-2005 - Justitsdelen
   Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 24/2-05 - integrationsdelen
   2642. samling i Rådet Retlige og indre anliggender - Bruxelles, den 24. februar 2005