Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenter › TV fra Europaudvalget

Dokumenter


TV fra Europaudvalget

Her kan du følge møderne i Europaudvalget mens de afholdes - eller se det seneste afholdte møde i Europaudvalget.

Europaudvalgets møder har siden den 10. oktober 2007 været transmitteret direkte. På denne side er det muligt at følge Europaudvalgets møder direkte, når de afholdes - eller se det seneste afholdte møde i Europaudvalget. På Folketinget.dk kan du se tidligere afholdte møder i Europaudvalget. Europaudvalget holder normalt møde hver fredag klokken 10.

 

Dagsorden for denne uges møde i Europaudvalget
Dagsorden for mødet torsdag den 30. oktober 2014 5 minutter efter møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, dog tidligst kl. 13.30.
 Dagsorden for mødet den 30. oktober 2014
- 1. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd den 23. - 24. oktober 2014
Forelæggelse ved statsministeren

Det Europæiske Råd 23-24/10-14 - bilag 5 (henvendelse af 20/10-14 fra Red Barnet vedr. ebola)
Det Europæiske Råd 23-24/10-14 - bilag 6 (hyrdebrev fra formanden for Det Europæiske Råd)
Det Europæiske Råd 23-24/10-14 - bilag 9 (konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd)

L

2. Gennemgang af og fastsættelse af tidsplan for udvalgets behandling af følgende beslutningsforslag:

a)  B 6 (Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side)

B 6 (14) - bilag 1 (udkast til tidsplan)

b)  B 7 (Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side)

B 7 (14) - bilag 1 (udkast til tidsplan)

 c) B 8 (Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side)

B 8 (14) - bilag 1 (udkast til tidsplan)

L 3. Eventuelt
Se fulde dagsorden

Anvendte forkortelser:
FF  =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL  =Forventet lukket behandling
L =Lukket behandling
Udg. = Udgået


Sidst opdateret: 30-10-2014  - Martin Jørgensen