Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Rådsmøde transport og ...

Dokumenter


Rådsmøde transport og telekommunikation 25-26/3 02 telekom.delen beslutningsreferat

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 548)
rådsmødereferater
(Offentligt)

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra mødet i Europaudvalget

fredag den 22. marts 2002

Rådsmøde (transport- og telekommunikationsministre)

den 25.-26. marts 2002

Telekommunikationsdelen

På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrørende de sager på rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsoplægget.

 

Pkt. 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 1719/1999/EF om en række retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (IDA)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/1999/EF om fastlæggelse af en række aktioner og foranstaltning med henblik på at sikre interoperabilitet mellem og adgang til transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationer (IDA)

- Fælles indstilling

Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget.

Pkt. 2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af bilag 1 til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinier for transeuropæiske telenet

- Fælles indstilling

Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget.