Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Finansministerens brev...

Dokumenter


Finansministerens brev om energibeskatning

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 679)
økonomi- og finansministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

6. maj 2002

 

 

 

 

 

 

I forlængelse af forelæggelsen af rådsmøde (økonomi- og finansministre) den 7. maj 2002 på mødet i Folketingets Europaudvalg den 3. maj 2002 vedlægges finansministerens brev om energibeskatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketingets Europaudvalg

Folketinget - Christiansborg

Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1

DK-1218 København K

Tlf. (+45) 33 92 33 33

Fax (+45) 33 32 80 30

E-post fm@fm.dk

6. maj 2002

 

 

ECOFIN den 7. maj 2002: Energibeskatning

På mødet i Folketingets Europaudvalg fredag den 3. maj 2002 forelagde jeg regeringens oplæg til forhandling vedrørende punktet energibeskatning på ECOFIN den 7. maj 2002. Forelæggelsen for Folketingets Europaudvalg fandt sted på baggrund af formandskabets udkast til Rådets retningslinjer vedrørende energibeskatning. Efterfølgende har Finansministeriet fredag aften den 3. maj 2002 modtaget e t nyt og revideret udkast til Rådets retningslinjer til brug for drøftelsen på ECOFIN fra det spanske formandskab.

Jeg skal derfor kort redegøre for de væsentligste ændringer, der er foretaget i det nye reviderede oplæg i forhold til det oplæg, som lå til grund for forelæggelsen for Folketingets Europaudvalg.

Den væsentligste ændring er, at det spanske formandskab nu præsenterer et forslag til konkrete minimumssatser for afgifter på energiprodukter for ECOFIN. Disse satser svarer til satserne, som der blev redegjort for i det aktuelle notat til Folketingets Europaudvalg. Dog præsenteres nu også en positiv minimumssats for kul på 0,15 euro pr. GJ for erhverv og 0,3 euro pr. GJ for ikke-erhverv. Ifølge forslaget skal minimumssatsen være 0 fo r kul der anvendes til fremstilling af cement, kalk, glas, tegl o.lign. Det foreslås endvidere, at afgifterne på olie, gas og elektricitet kan reduceres til et niveau under minimumssatserne, når disse energiprodukter anvendes til fremstilling af cement, kalk, glas og tegl.

En anden væsentlig ændring er, at det nu foreslås, at medlemslande, der kan have undtagelser eller reduktioner for naturgas, bør gennemføre en gradvis indfasning af afgiften på naturgas, når naturgassens andel af det samlede energiforbrug overstiger 20 pct.

Væsentligt er det også, at det foreslås, at Rådet finder en fælles definition af energiintensive virksomheder.

Endvidere ser det ud til, at det danske ønske om en begrænsning af de obligatoriske fritagelser delvist er imødekommet, således at Danmark ikke vil skulle reducere eksisterende afgifter. Andre lande vil dog stadig kunne fritage helt.

Den danske holdning til ændringsforslagene i formandskabets reviderede udkast til Rådets retningslinjer er således overordnet set positiv.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Thor Pedersen