Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Kopi SAU: Supplerende ...

Dokumenter


Kopi SAU: Supplerende svar på spørgsmål 123 om kommentar til henvendelse vedrørende leasing af biler i anden EU-land

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 1107)
økonomi- og finansministerråd
(Offentligt)
_____________________________________________
SAU, Alm. del - bilag 494 (Løbenr. 20484)

Skatteministeriet J.nr. 2002-518-225

Den Spørgsmål 123 123

 

 

 

Til

Folketingets Skatteudvalg

Hermed fremsendes supplerende svar på spørgsmål nr.123 af 27. maj 2002.

(Alm. del - bilag 346).

 

Svend Erik Hovmand

 

/K. Aasberg Karlsen

Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra TT Auto ApS jf. alm. Del – bilag 345, vedrørende leasing af motorkøretøjer i et andet EU-land.

Svar: EU-domstolen har den 21. marts 2002 afsagt en kendelse i en sag forelagt af en domstol i Østrig, vedr. udenlandske leasingbiler. Domstolen anerkender her medlemslandenes ret til at kræve et leasingkøretøj der ejes af en i udlandet etableret virksomhed og som udlejes på længerevarende kontrakter (af mindst et års varighed), indregistreret i det land hvori køretøjet primært anvendes. Domstolen anerkender ligeledes medlemslandenes ret til at opkræve registreringsafgift og/eller periodiske afgifter af disse køretøjer, dog skal eventuelle registreringsafgifter være proportionale med den periode køretøjet anvendes i landet.

Det betyder, at størrelsen af den registreringsafgift der opkræves af køretøjer der indføres med henblik på længerevarende udlejning (leasing) til personer bosiddende her i landet af en udenlandsk virksomhed, skal svare til varigheden af leasingkontrakten. Dommen omhandler alene udlejning af motorkøretøjer på kontrakter af minimum et års varighed. Ifølge dommen er

det fortsat muligt at kræve de pågældende køretøjer indregistreret i Danmark med dertil hørende betaling af grøn ejerafgift/vægtafgift.

I Danmark kræves udenlandske leasingbiler i dag indregistreret før køretøjet kan anvendes af en person med fast bopæl i Danmark, ligesom der opkræves fuld registreringsafgift af køretøjet. Et krav om fuld betaling af registreringsafgift af udenlandske leasingbiler vurderes, som følge af den omtalte dom, til at være i strid med EU-retten.

Som konsekvens af dette planlægger jeg i den kommende samling at fremsætte lovforslag om en ændring af registreringsafgiftsloven. Lovforslaget tager sigte på, at den registreringsafgift, der pålægges udenlandske ejede leasingbiler, der udlejes til personer med fast bopæl i Danmark, forholdsmæssigt svarer til den periode køretøjet anvendes i Danmark. Dette forslag vil snarest blive sendt i ekstern høring.