Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2005-06 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 6. juni 2006

2/6 2006

6. udgave
Bemærk mødedag og mødetidspunkt
Nyt bilag på økofin - punkt 4d

FO=forhandlingsoplæg

Europaudvalget

holder møde:

tirsdag den 6. juni 2006, kl. 12.15
i værelse 2-133

Dagsorden:

FO      1.   Rådsmøde nr. 2734 (økonomi- og finansministre) den 7. juni 2006
Forelæggelse ved finansministeren

FO

2.   Rådsmøde nr. 2735 (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006
Dagsordenspunkt 1-3 og 9-14 forelægges af transport og energiministeren
Dagsordenspunkterne 4-8 forelægges af videnskabsministeren

3.   Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om uskyldsformodningen (høringsfrist 9/6-06)

KOM (2006) 0174

KOM (2006) 0174 - bilag 2 (udtalelse fra Retsudvalget af 30/5-06)

4.   Eventuelt

 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 2 nævnte møder.

 

 

 

 

 

Andre møder for Europaudvalgets medlemmer i uge 23:

Fredag 9/6 kl. 9.00-10.00: Møde med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Fredag 9/6 kl. 10.00: Europaudvalgsmøde


Rådsmødet (økonomi- og finansministre) den 7. juni 2006

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

 

FO     1.   Udvidelse af euroområdet - konvergensrapporter

KOM (2006) 0255, KOM (2006) 0223, KOM (2006) 0224

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 2)

Alm. del (05) - bilag 260 (henvendelse af 16/5-06 fra Litauen om euro-deltagelse)

2.   Økonomiske relationer mellem EU og USA - forberedelse af EU-USA topmødet den 21. juni 2006

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 6)

Udg.   3.   (Evt.) Rådets beslutning om EU's egne indtægter

KOM (2006) 0099

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 11)
KOM (2006) 0099 - bilag 1 (grundnotat af 7/4-06)

Udvalgsmødereferat:

(042) side 651 FO (forhandlingsoplæg forelagt 10/6-05 vedr. finansielle perspektiver)

4.   Skat

FO             a)             Momspakke

-      Politisk enighed

KOM (2004) 0728, KOM (2003) 0822, KOM (2005) 0334, KOM (2006) 0210

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 17)
Udvalgsmødereferat (05) side 1170 (seneste behandling i EUU 28/4-06)

 

B2B og B2C

KOM (2003) 0822 - bilag 1 (grundnotat af 4/10-05)

Udvalgsmødereferater:

(05) side 591 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 15/12-05)

(041) side 371 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 3/12-04)

 

One stop shop m.v.

KOM (2004) 0728 - bilag 1 (grundnotat af 7/12-04)

KOM (2004) 0728 - bilag 2 (supplerende grundnotat af 14/4-05)

Udvalgsmødereferater (05) side 224 (behandlet i EUU 4/11-05)

 

Forlængelse af særordning for e-handelsydelser for 3. lande

KOM (2006) 0210 - bilag 1 (grundnotat af 22/5-06)

 

FO             b)            (Evt.) Generalisering af undtagelser fra generelle momsopkrævningsregler

                KOM (2005) 0089

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 39)
KOM (2005) 0089 - bilag 2 (grundnotat af 27/4-05)

KOM (2005) 0089 - bilag 3 (supplerende grundnotat af 24/5-05)

 

Udg.         c)             (Evt.) Nyt samlet momsdirektiv (recast)

                KOM (2004) 0246

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 43)
KOM (2004) 0246 - bilag 1 (supplerende grundnotat af 24/5-05)

Bilag (03) 926 (grundnotat af 1/6-04)

d)     Generel omvendt betalingspligt for moms (bekæmpelse af momssvig)

-      Meddelelse fra Kommissionen

                KOM (2006) 0254

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 46)
Rådsmøde 2734 - bilag 2 (tillæg til samlenotat)

e)      Fælles konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB)

                KOM (2006) 0157

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 50)

f)       Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning - rapport

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 53)
Udvalgsmødereferat (05) side 1171 (seneste behandling i EUU 28/4-06)

5.   Afrapportering fra eurogruppen

Rådsmøde 2734 - bilag 1 (samlenotat side 56)

 

 

 

Dagsordenspunkt 1, 3 og 5 henhører under Finansministeriets ressort, dagsordenspunkt 2 henhører under Finansministeriets og Udenrigsministeriets ressort, dagsordenspunkt 4 henhører under Skatteministeriets ressort.

 

 


Rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

 

1.   Internationale relationer på energiområdet

a)     Vedtagelsen af Energitraktaten

b)    EU-OPEC

c)     EU-Rusland

d)    Eksterne relationer og forsyningssikkerhed

-        Information fra Formandskabet/Kommissionen

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 2)
Udvalgsmødereferat (05) side 409 (seneste behandling i EUU 25/11-05)

2.   Det indre marked for energi                                                                                                  

-        Politisk debat/Rådskonklusioner

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 5)
Udvalgsmødereferat (05) side 406 (seneste behandling i EUU 25/11-06)

3.   Bæredygtig energiproduktion og -forbrug

a)     Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en Biomassehandlingsplan

-     Rådskonklusioner

KOM (2005) 0628

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 9)
Rådsmøde 2703 - svar på spørgsmål 1 (biobrændstoffer i benzin og diesel)
Udvalgsmødereferater:
(05) side 951 (seneste behandling i EUU 10/3-06)
(05) side 795 (behandlet i EUU 17/2-06)
(05) side 645 (behandlet i EUU 20/1-06)

b)     Energieffektivitet: Høring om grønbogen om energieffektivitet

-     Information fra Kommissionen

KOM (2005) 0265

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 19)
KOM (2005) 0265 - bilag 1 (grundnotat af 25/10-05)
KOM (2005) 0265 - bilag 3 (Folketingets høringssvar)


c)     Forhandlinger om en aftale med USA's regering og Det Europæiske Fællesskab om koordineringen af energieffektive mærkningsprogrammer for kontorudstyr

-     Information fra Kommissionen

KOM (2006) 0140

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 30)

4.   Digital forvaltning

-        Præsentation ved Kommissionen

-        Vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2006) 0173

Rådsmøde 2735 - bilag 3 (samlenotat side 2)
KOM (2006) 0045 - bilag 1 (grundnotat af 4/4-06 om interoperabilitet)

5.   Fremtidige udfordringer for reguleringen af området for elektronisk kommunikation

-        Politisk drøftelse

Rådsmøde 2735 - bilag 3 (samlenotat side 9)
KOM (2005) 0400 - bilag 1 (grundnotat af 17/10-05 om frekvensadministration)
KOM (2005) 0400 - bilag 2 (supplerende grundnotat af 24/11-05 om frekvensadministration)
Udvalgsmødereferat (05) side 409 (seneste behandling i EUU 25/11-06)

6.   Netværks- og informationssikkerhed

-        Meddelelsen forventes at blive godkendt af Kommissionen den 31. maj 2006

-        Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 2735 - bilag 3 (samlenotat side 16)

7.   i2010 - Kommissionens første årsrapport

-        Meddelelsen forventes at blive godkendt af Kommissionen den 31. maj 2006

-        Præsentation ved Kommissionen

Rådsmøde 2735 - bilag 3 (samlenotat side 20)

8.   Opfølgning på Verdenstopmødet om informationssamfundet

-        Information ved Kommissionen

KOM (2006) 0181

Rådsmøde 2735 - bilag 3 (samlenotat side 24)
Udvalgsmødereferat (05) side 412 (seneste behandling i EUU 25/11-05)


FO     9.   Forslag til forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

-        Politisk enighed

KOM (2005) 0319

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 35)
KOM (2005) 0319 - bilag 2 (grundnotat af 29/8-05)
KOM (2005) 0319 - bilag 3 (supplerende grundnotat af 14/9-05 - høringssvar)
Rådsmøde 2680 - svar på spørgsmål 1 (om ARRIVA-togs anvendelse)
Udvalgsmødereferater:
(05) side 995 (seneste behandling i EUU 24/3-06)
(05) side 502 (behandlet i EUU 2/12-05)
(042) side 985 (behandlet i EUU 30/9-05)

10. Meddelelse fra Kommissionen: Midtvejsevaluering af Europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden: halvering af antallet af trafikofre inden 2010: en fælles opgave

-        Rådskonklusioner

KOM (2006) 0074

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 51)
Bilag (02) 1175 (grundnotat af 15/7-03)
Udvalgsmødereferat (05) side 999 (seneste behandling i EUU 24/3-06)

11. Forslag til rådsbeslutning om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen til Alpekonventionen vedrørende transport

-        Vedtagelse

KOM (2001) 0018

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 54)
Rådsmøde 2735 - bilag 4 (henvendelse fra DTL af 31/5-06)

12. Civil navigationssystem Galileo

-        Information fra Kommissionen

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 56)
Udvalgsmødereferater:
(041) side 334 FO (forhandlingsoplæg forelagt 3/12-04)
(03) side 1143 FO (forhandlingsoplæg forelagt 4/6-04)
(012) side 362 FO (forhandlingsoplæg forelagt 1/3-02)
(00) side 738 FO (forhandlingsoplæg forelagt 15/12-00)


FO     13. Forslag til forordning om oprettelse af et fællesforetagende, som skal udvikle den nye generation af europæisk lufttrafikstyringssystem (SESAR)

-        Fælles tilgang

KOM (2005) 0602

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 60)
KOM (2005) 0602 - bilag 2 (grundnotat af 11/1-06)
Udvalgsmødereferat (05) side 1002 (seneste behandling i EUU 24/3-06)

14. Eksterne relationer på luftfartens område

a)     EU-USA relationer: åbent luftfartsområde

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 70)
Rådsmøde 2695 - svar på spørgsmål 2 (om resultat af forhandlingerne)
Udvalgsmødereferater:
(05) side 1003 (seneste behandling i EUU 24/3-06)
(02) side 1322 FO (forhandlingsoplæg forelagt 28/5-03)

b)    EU-Rusland: Overflyvning over Sibirien

-        Information fra Kommissionen

Rådsmøde 2735 - bilag 2 (samlenotat side 70)
Udvalgsmødereferat (05) side 1003 (seneste behandling i EUU 24/3-06)

 

 

  

Dagsordenspunkt 1-3 og 9-14 henhører under Transport- og Energiministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4-8 henhører under Videnskabsministeriets ressort.