Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 22. januar 2010

Europaudvalget

3. udgave
BEMÆRK NYT PUNKT

 

Mødedato:

Fredag den 22. januar 2010

Tidspunkt:

kl. 10.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden

                                                                                                                          Den 21. januar 2010

1.   Rådsmøde nr. 2991+2992 (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 25.-26. januar 2010
Forelæggelse ved sundhedsministeren

L          2.   Lukket samråd med klima- og energiministeren om samrådsspørgsmål F vedr. evaluering af COP-15
Besvarelse ved klima- og energiministeren

EUU alm. del (09) - samrådsspørgsmål F (vedlagt)           

L

3.   Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 0614

KOM (2009) 0614 - bilag 2 (grundnotat af 18/12-09)

KOM (2009) 0614 - bilag 3 (udtalelse fra ERU)

EU-note (09) - E 14 (notat af 27/11-09)

L

4.   Politisk drøftelse og godkendelse af tidsplan vedr. udvalgets behandling af beslutningsforslag B 61 (forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import af dun og fjer fra Kina m.fl.) (DF)                

B 61 (09) - bilag 2 (udkast til tidsplan)

L

5.   Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF    =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 25.-26. januar 2010
Dagsorden, 3. udgave

 

 

1.   Præsentation af det spanske formandskabsprogram

-    Orientering

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 2)

EUU alm. del (09) - bilag 186 (henvendelse af 19/1-10 fra Amnesty International)

2.   Iran

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 5)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side 439, senest behandlet i EUU 4/12-09)

3.   Bosnien-Hercegovina

-    Politisk drøftelse/Rådskonklusioner

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 8)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side 435, senest behandlet i EUU 4/12-09)

4.   Somalia

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 10)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 116 (side 441, senest behandlet i EUU 4/12-09) (ikke omtalt)

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side  220, behandlet i EUU 13/11-09) (ikke omtalt)

5.   Afghanistan/Pakistan

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 12)

EUU alm. del (09) - bilag 184 (henvendelse af 19/1-10 fra Amnesty International)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 58 (side 117, senest behandlet i EUU 23/10-09)


6.   Yemen

-    Politisk drøftelse/Rådskonklusioner

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 14)

Udg.

7.   (Evt.) Ukraine

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 1 (samlenotat side 16)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 116 (side 212, senest behandlet i EUU 13/11-09)

8.   Haiti

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2991+2992 - bilag 2 (suppl. notat af 19/1-10)

9.   Eventuelt

10. Siden sidst:
Ingen punkter

 

Alle dagsordenspunkterne henhører under Udenrigsministeriets ressort.