Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 21. maj 2010

Europaudvalget

4. udgave (Punkt 2 udgået)

 

Mødedato:

Fredag den 21. maj 2010

Tidspunkt:

Kl. 10.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 20. maj 2010

FO       1.   Rådsmøde nr. 3016 (konkurrenceevne - forskningsdelen) den 25.-26. maj 2010
Forelæggelse ved videnskabsministeren

Udg.     2.   Regeringskonference om overgangsforanstaltninger vedr. sammensætningen af Europa-Parlamentet
Forelæggelse ved videnskabsministeren

EUU alm. del (09) - bilag 381 (aktuelt notat)

EUU alm. del (09) - bilag 382 (Det Europæiske Råds afgørelse om sammensætning af Europa-Parlamentet)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 165 (side 464, senest behandlet i EUU 9/12-09)

L

3.   Eventuelt

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF    =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

 

Rådsmøde (Konkurrenceevne - forskningsdelen) den 25.-26. maj 2010 Dagsorden, 3. udgave

FO       1.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU jordobservationsprogrammet (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013)

-     Information fra Kommissionen om den foreslåede 1. behandlingsaftale

KOM (2009) 0223

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 2)

KOM (2009) 0223 - bilag 1 (grundnotat af 4/9-09)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 290 (side 710, senest behandlet i EUU 26/2-10)

2.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der iværksættes af flere medlemsstater

-    Politisk enighed

KOM (2009) 0610

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 5)

KOM (2009) 0610 - svar på spørgsmål 1

KOM (2009) 0610 - svar på spørgsmål 2

KOM (2009) 0610 - svar på spørgsmål 3

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 290 (side 707 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 26/2-10)

3.   Bidrag til forberedelse af Det Europæiske Råd den 17. juni 2010
- Information fra Kommissionen om dialogen med medlemsstaterne om nationale F&U mål i relation til Europa 2020 strategien for vækst og jobs

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2010) 2020

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 10)


4.   Udvikling af en bedre styring og organisering af det europæiske forskningsrum: nyt mandat for CREST

-    Vedtagelse af rådsresolution

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 14)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 290 (senest behandlet i EUU 26/2-10, punktet udgik af dagsordenen)

EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 375, behandlet i EUU

27/11-09, ingen omtale)

EUU alm. del (08) - bilag 451 (side 1260, behandlet i EUU 20/5-

09, ingen omtale)

EUU alm. del (08) - bilag 302 (side 941, behandlet i EUU 27/2-09)

5.   Udkast til rådskonklusioner om et innovativt Europa: bidrag fra Konkurrenceevnerådet til det planlagte arbejde med en EU forsknings- og innovationsplan

-    Vedtagelse af rådskonklusioner

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 17)

6.   Europa-Kommissionens meddelelse om simplificering af deltagelse i rammeprogrammer

-    Vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2010) 0187

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 19)

7.   Næste skridt hvad angår ITER

-     Præsentation fra Kommissionen

-    Evt. vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2010) 0226

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 24)

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 16

EUU alm. del (09) - bilag 63 (statusnotat af 5/11-09 om ITER)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 126 (side 271, referat af samråd om ITER i EUU 18/11-09)

8. Det europæiske forskningsrums sociale dimension - videnskab mod fattigdom og social udstødelse

-    Vedtagelse af rådskonklusioner

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 32)


9. Fremtidig udvikling af det europæiske forskningsrum

-     Vedtagelse af rådskonklusioner

Rådsmøde 3016 - bilag 4 (samlenotat side 35)

 

 

 

 

Alle punkter henhører under Videnskabsministeriets ressort