Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 1. oktober 2010

Europaudvalget

3. udgave

 

Mødedato:

Fredag den 1. oktober 2010

Tidspunkt:

kl. 11.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 30. september 2010

 

1.   Rådsmøde nr. 3035 (konkurrenceevne - indre markedsdelen) 11. - 12. oktober 2010
Økonomi- og erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4 og 6
Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 5

2.   Rådsmøde nr. 3034 (retlige og indre anliggender) den 7.- 8. oktober 2010
Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-9
Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 10-19 samt 21

L

3.   Udvalgets videre drøftelse af nærhedstjek af forslag til direktiv om indskudsgarantiordninger

KOM (2010) 0368

KOM (2010) 0368 - bilag 1 (grundnotat af 9/9-10)

KOM (2010) 0368 - svar på spørgsmål 1

KOM (2010) 0368 - svar på spørgsmål 2

EU-note (09) - E 56 (EU-note af 10/9-10)

L

4.   Eventuelt

      Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 2 nævnte møder

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF    =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked, industri og forskning) den 11.-12. oktober 2010
Dagsorden, 3. udgave

 

1.   Funktionen af det indre marked

a)  Kommissionens meddelelse om relanceringen af det indre marked

-    Præsentation ved Kommissionen

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3035 - bilag 1 (samlenotat side 2)

EUU alm. del (09) - bilag 554 (referat fra møde med kommissær Michel Barnier den 16/9-10)

KOM (2010) 0355 - bilag 2 (henvendelse fra Forbrugerrådet af 29/9-10)

b)  Kommissionen detailhandelsanalyse om en bedre og mere effektiv detailsektor

-    Status

KOM (2010) 0355

Rådsmøde 3035 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2010) 0355 - bilag 1 (regeringens høringssvar af 27/9-10 til Kommissionen vedr. høring om detailhandel på det indre marked)

KOM (2010) 0355 - bilag 2 (henvendelse fra Forbrugerrådet af 29/9-10)

2.   Forslag til forordning om en sprogordning for EU-patentet

-    Orienteringsdebat

KOM (2010) 0350

Rådsmøde 3035 - bilag 1 (samlenotat side 8)

KOM (2010) 0350 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/7-10)

3.   Kommissionens meddelelse om en ny turismepolitik for Europa - verdens førende rejsemål

-    Præsentation ved Kommissionen

-    Rådskonklusioner

KOM (2010) 0352

Rådsmøde 3035 - bilag 1 (samlenotat side 15)

4.   Innovativ union - bidrag fra rådet (konkurrenceevne) til Det Europæiske Råd i december

-    Præsentation ved Kommissionen

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2010) 0546

Rådsmøde 3035 - bilag 1 (samlenotat side 20)


5.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning)

-     Information fra formandskabet. Sagen ventes vedtaget på et senere rådsmøde

KOM (2009) 0126

Rådsmøde 3035 - bilag 2 (samlenotat side 1)

KOM (2009) 0126 - bilag 2 (Grundnotat af 13/11-09)

KOM (2009) 0126 - svar på spørgsmål 1

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 408 (side 1082 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 12/5-10)

EUU alm. del (09) - bilag 402 (side 906 FO, tidlig forelæggelse i EUU 16/4-10)

6.   Siden sidst
Kommissionens kommende ændringer til kapitalkravsdirektivet (CRD IV)

-    Orientering om status på sagen

         

 

 

Dagsordenspunkt 1-4 + 6 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Justitsministeriets ressort

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 7.-8. oktober 2010

Dagsorden, 3. udgave

 

1.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre*

-     Orientering fra formandskabet

COD (2010) 0817

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 3)

COD (2010) 0817 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 447 (side 1145, senest behandlet i EUU 28/5-10)
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 679, behandlet i EUU 12/2-10)

2.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager*

-    Præsentation

KOM (2010) 0392

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 12)
KOM (2010) 0392 - bilag 1 (grundnotat af 22/9-10)

3.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn,seksueludnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA*

-    Status

KOM (2010) 0094

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 24)
KOM (2009) 0135 - bilag 1 (grundnotat af 20/5-09)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 447 (side 1151, senest behandlet i EUU 28/5-10)
EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 407, behandlet i EUU 27/11-09)


4.   SIS II

-     Status

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 48)
KOM (2005) 0230 - bilag 1 (grundnotat af 13/9-05)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 447 (side 1152, senest behandlet i EUU 28/5-10)
EUU alm. del (09) - bilag 402 (side 915, behandlet i EUU 16/4-10)
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 680, behandlet i EUU 12/2-10)

5.   Kommissionens meddelelse om ”oversigt over informationsstyring på området frihed, sikkerhed og retfærdighed”

-    Præsentation

KOM (2010) 0385

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 52)

6.   Meddelelse fra Kommissionen om indsamling og behandling af PNR-oplysninger

-    Præsentation

KOM (2010) 0492

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 56)

7.   Kommissionens redegørelse om EU's indsats mod terrorisme

-    Præsentation

KOM (2010) 0386

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 60)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 407, senest behandlet i 27/11-09)

8.   EU's antiterrorkoordinators anbefalinger vedrørende den retlige dimension af EU's indsats mod terrorisme

-    Præsentation

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 64)
EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 407, senest behandlet i EUU 27/11-09)


9.   Kommissionens forslag til Rådets forordning om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation*

-    Status

KOM (2010) 0105

Rådsmøde 3034 - bilag 2 (samlenotat side 68)
KOM (2010) 0104 - bilag 1 (grundnotater og høringssvar af 17/5-10)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 447 (side 1156, senest behandlet i EUU 28/5-10)

10. Det fælles europæiske asylsystem (CEAS)*

-    Status

KOM (2010) 0171, KOM (2009) 0554, KOM (2009) 0551, KOM (2009) 0456, KOM (2009) 0447, KOM (2009) 0067, KOM (2009) 0066, KOM (2008) 0825, KOM (2008) 0820, KOM (2008) 0815

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2009) 0554 - bilag 1 (grundnotat af 17/5-10)
KOM (2009) 0551 - bilag 1 (grundnotat af 24/3-10)
KOM (2008) 0825 - bilag 1 (grundnotat af 14/4-09)
KOM (2008) 0820 - bilag 1 (grundnotat af 14/4-09)

KOM (2008) 0360 - bilag 1 (grundnotat af 19/12-08)
Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 414, senest behandlet i EUU 27/11-09)
EUU alm. del (09) - bilag 57 (side 96, behandlet i EUU 16/10-09)
EUU alm. del (09) - bilag 13 (side 1643, behandlet i EUU 11/9-09)
EUU alm. del (08) - bilag 452 (side 1303, 1306 og 1307, behandlet i EUU 29/5-09)

11. Forslag til direktiv om indrejse- og opholdbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere*

-    Præsentation

KOM (2010) 0378

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 9)
KOM (2010) 0378 - bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10)


12. Forslag til direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde*

-    Præsentation

KOM (2010) 0379

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 17)
KOM (2010) 0379 - bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10)

KOM (2010) 0379 - bilag 1 (henvendelse af 27/8-10 fra LO)

KOM (2010) 0379 - bilag 2 (notat af 21/9-10 om den østrigske udtalelse)

Udg.

13. Grønbog om familiesammenføring

-    Præsentation

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 24)

14. Forslag om ændring af visumforordningen vedrørende Taiwan og Nordmarianerne

-    Drøftelse

KOM (2010) 0358

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 27)
KOM (2010) 0358 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 16/9-10)

 

15. Forslag om undertegnelse og indgåelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Brasilien om fritagelse for visum til kortvarigt ophold

-     Drøftelse

KOM (2010) 0409, KOM (2010) 0410, KOM (2010) 0419,
KOM (2010) 0420

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 30)

16. Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS)

-    Status  

KOM (2009) 0473

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 34)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 690, senest behandlet i EUU 12/2-10 - punktet ikke omtalt)


17. Kommissionens sjette rapport om visumreciprocitet

-    Præsentation

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 37)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 57 (side 99, senest behandlet i EUU 16/10-09)
EUU alm. del (09) - bilag 13 (behandlet i EUU 11/9-09)
Rådsmøde 2887 - bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde retlige og indre anliggender 24.-25/7-08)

18. Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Pakistan vedrørende tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold*

-    Vedtagelse

KOM (2009) 0106

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 40)

19. Forslag til ændring af Frontex-forordningen*

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2010) 0061

Rådsmøde 3034 - bilag 1 (samlenotat side 43)
KOM (2010) 0061 - bilag 1 (grundnotat af 31/5-10)

20. Eventuelt

 

21. Siden sidst
Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved Domstolen på Integrationsministeriets område

a) C-307/09-309/09, Vicoplus

EUU alm. del (09) - bilag 455 (notat af 2/7-10)

 

 

 

 

Punkterne 1-9 henhører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 10-19 og 21 henhører under Integrationsministeriets ressort.

 

*) Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-.traktaten, finder derfor anvendelse