Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 20. november 2009

Dagsorden                                                                                                         Den 19. november 2009

 

1.   Rådsmøde nr. 2978 (uddannelse, ungdom og kultur) den 26.-27. november 2009
Undervisningsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-5 og 10
Kulturministeren forelægger dagsordenspunkterne 6, 8, 9 og 13
Indenrigs- og Socialministeren forelægger dagsordenspunkterne 7 og 11

L

2.   Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om unges læringsmobilitet

KOM (2009) 0329

KOM (2009) 0329 - bilag 2 (Udtalelse fra Uddannelses-udvalget af 11/11-09 om grønbogen)

KOM (2009) 0329 - bilag 3 (Udtalelse fra Enhedslisten af 19/11-09 om grønbogen)

EU-note (08) - E 64 (EU-note af 17/8-09 om grønbogen)

L

3.   Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om europæiske borgerinitiativer

KOM (2009) 0622

L

4.   Udvalgets videre behandling af nærhedstjek af forslag til forordning om grænseoverskridende arvesager

KOM (2009) 0154

KOM (2009) 0154 - bilag 2 (Udtalelse fra Retsudvalget af 12/11-09)

L

5.   Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

L      =Lukket behandling


 

Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 26.-27. november 2009

Dagsorden, 3. udgave

 

Uddannelse:

1.   Forslag til rådskonklusioner om læreres og skolelederes faglige udvikling

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2978 - bilag 3 (samlenotat side 2)

2.   Forslag til rådskonklusioner om uddannelse af børn med indvandrerbaggrund

-    Vedtagelse

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 2978 - bilag 3 (samlenotat side 8)

3.   Forslag til budskaber om uddannelsesområdets bidrag til diskussionen om den fremtidige Post-Lissabonstrategi

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2978 - bilag 3 (samlenotat side 12)

4.   Forslag til rådskonklusioner om udvikling af uddannelsessystemernes rolle i en fuldt fungerende videntrekant

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2978 - bilag 3 (samlenotat side 14)

5.   Drøftelse om mangfoldighed og åbenhed - motivation til topkvalitet inden for europæisk videregående uddannelse

-    Præsentation af Kommissionsrapport

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2009) 0487

Rådsmøde 2978 - bilag 3 (samlenotat side 18)

 

Kultur:

6.   Fremme af en kreativ generation - udvikling af børns og unges kreativitet og innovationsevne gennem kulturelle udtryksformer og adgang til kultur

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 2978 - bilag 1 (samlenotat side 2)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 375, side 1177 (senest behandlet i EUU 7/5-09)

7.   Forslag til Rådets afgørelse om et europæisk år for frivilligt arbejde til fremme af et aktivt medborgerskab (2011)

-    Generel indstilling

KOM (2009) 0254

Rådsmøde 2978 - bilag 2 (samlenotat side 2)

8.   Kommissionens henstilling om mediekendskab i det digitale miljø for en mere konkurrencedygtig audiovisuel industri og indholdsindustri samt et rummeligt videnssamfund

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 2978 - bilag 1 (samlenotat side 6)

KOM (2007) 0833 - bilag 1 (grundnotat af 18/2-08)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (072) - bilag 290, side 830 (senest behandlet i EUU 16/5-08)

9.   Digitalisering af kulturelt indhold

-    Politisk drøftelse

KOM (2009) 0440

Rådsmøde 2978 - bilag 1 (samlenotat side 8)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (06) - bilag 73, side 338 (behandlet i EUU 10/11-06)

EUU alm. del (08) - bilag 109 (behandlet i EUU 14/11-08) (intet sagt)

 

Ungdom:

10. Forslag til resolution om nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

-     Vedtagelse

-     Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 2978 - bilag 3 (samlenotat side 24)

KOM (2009) 0200 - bilag 1 (grundnotat af 9/7-09

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 375, side 1176 (senest behandlet i EUU 7/5-09)

EUU alm. del (08) - bilag 259, side 733 (behandlet i EUU 6/2-09

11. Forslag til Rådets afgørelse om tiltrædelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for mennesker med handicap

-    Vedtagelse

KOM (2008) 0530

Rådsmøde 2978 - bilag 4 (tillæg til samlenotat)

12. Eventuelt

13. Siden sidst

a)  Mundtlig orientering om TV 2-sager, særlig sagerne om rekapitalisering af TV2 T-12/05 SBS mod Kommissionen og T-16/05 Viasat mod Kommissionen

 

Dagsordenspunkterne 1-5 og 10 henhører under Undervisningsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 6, 8, 9 og 13 henhører under Kulturministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 og 11 henhører under Indenrigs- og socialministeriets ressort.