Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2011-2012 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 3. maj 2012

Europaudvalget

3. udgave - BEMÆRK DAG OG TIDSPUNKT

Bemærk nyt punkt.

 

Mødedato:

Torsdag den 3. maj 2012

Tidspunkt:

5 minutter efter afstemninger i Salen, dog tidligst kl. 10.30

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 2. maj 2012

 

FO

1.   Rådsmøde nr. 3164 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - uddannelse- og ungdomsdelen) den 10.-11. maj 2012
Forelæggelse ved børne- og undervisningsministeren

2.   Rådsmøde nr. 3166 (udenrigsanliggender - udviklingsdelen) den 14. maj 2012
Forelæggelse ved udviklingsministeren

FO

       3.   Tilknytning af protokol til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabon-traktaten
Forelæggelse ved europaministeren

EUU alm. del (11) - bilag 403 (samlenotat)

FO

4.   Rådsmøde nr. 3164 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - kultur- og sportsdelen) den 10.-11. maj 2012
Forelæggelse ved kulturministeren

L

          5.   Udvalgets vedtagelse af begrundet udtalelse om Kommissionens forslag til forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser (Monti-II)

KOM (2012) 0130.

KOM (2012) 0130 - bilag 1 (grundnotat af 16/4-12)

KOM (2012) 0130 - bilag 2 (Høringssvar vedr. Monti II om konfliktret af 27/4-12)

KOM (2012) 0130 - bilag 3 (udkast til begrundet udtalelse)

EU-note (11) - E 29 (EU-note af 2/4-12)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 23/3-12 (referat endnu ikke omdelt)

L

6.   Eventuelt

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 1, 3 og 4 nævnte møder

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF   =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

 


 

Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012
Dagsorden, 3. udgave

                

Uddannelse

FO       1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus for Alle - EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt.

-  Delvis generel indstilling

KOM (2011) 0788

Rådsmøde 3164 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2011) 0788 - bilag 2 (grundnotat af 25/1-2012)

2.   Beskæftigelsesegnethed for dimittender efter endt uddannelse

-  Rådskonklusioner

Rådsmøde 3164 - bilag 1 (samlenotat side 16)

 

Ungdom

3.   Fremme af unges kreative og innovative potentiale

-  Rådskonklusioner

Rådsmøde 3164 - bilag 1 (samlenotat side 19)

4.   At engagere unge mennesker for at frigøre deres potentiale

-  Politisk debat

Rådsmøde 3164 - bilag 1 (samlenotat side 22)

 

Kultur

FO       5.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa

-  Delvis generel indstilling

KOM (2011) 0785

Rådsmøde 3164 - bilag 2 (samlenotat side 2)

KOM (2011) 0785 - bilag 1 (grundnotat af 9/1-12)

KOM (2011) 0785 - bilag 2 (høringssvar af 17/4-12)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 503 (side 1272, senest behandlet i EUU 13/5-11 fsva. MEDIA-program)

FO       6.   Forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet ”Europa for Borgerne” for perioden 2014-2020

-  Delvis generel indstilling

KOM (2011) 0884

Rådsmøde 3164 - bilag 2 (samlenotat side 17)

KOM (2011) 0884 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 27/1-12)

KOM (2011) 0884 - bilag 2 (høringssvar af 30/3-12)

7.   Rådets afgørelse om Den Europæiske Kulturhovedstad for 2016

-  Vedtagelse

KOM (2012) 0146

Rådsmøde 3164 - bilag 2 (samlenotat side 26)

8.   Kommissionens henstilling om digitalisering og onlineadgang for kulturelt materiale og digital opbevaring

-  Rådskonklusioner

K (2011) 7579

Rådsmøde 3164 - bilag 2 (samlenotat side 28)

9.   Anti-doping

     a) Konklusioner fra Rådet og regeringsrepræsentanter forsamlet i Rådet om bekæmpelse af doping i motionsidræt

-  Rådskonklusioner

Rådsmøde 3164 - bilag 2 (samlenotat side 32)

     b) Fremtidige udfordringer i kampen mod doping, herunder i motionsidrætten

-   Politisk drøftelse

Rådsmøde 3164 - bilag 2 (samlenotat side 35)

10. Eventuelt

11. Siden sidst
Ingen punkter

    

 

 

Dagsordenspunkterne 1-4 henhører under Undervisningsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 5-9 henhører under Kulturministeriets ressort.

 


 

Rådsmøde (udenrigsanliggender - udviklingsdelen) den 14. maj 2012

Dagsorden, 3. udgave

 

1.   EU's fremtidige udviklingspolitik

-  Politisk drøftelse/rådskonklusioner

KOM (2011) 0637

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2011) 0637 - bilag 1 (henvendelse fra Concord Danmark af 2/5-12)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del  (11) - bilag 225 (side 233, senest behandlet i EUU 11/11-11)

2.   EU's budgetstøtte til tredjelande

-  Politisk drøftelse/rådskonklusioner

KOM (2011) 0638

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 7)

KOM (2010) 0586 - bilag 2 - (Grundnotat af 22/11-10)

KOM (2010) 0586 - bilag 4 (Kommissionens svar på udtalelse fra EUU og URU om budgetstøtte til tredjelande af 25. marts 2011)

EU-note (10) - E 14 (EU-note af 12/11-10)

EU-note (10) - E 10 (EU-note af 3/11-10)

Udvalgsmødereferater:

Alm. del (11) - bilag 225 (side 235, senest behandlet i EUU 11/11-11)

Alm. del (10) - bilag 239 (side 566 (F), behandlet i EUU 10/12-10)

3.   Rapport om EU's bistandsforpligtelser

-  Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 10)

KOM (2011) 0637 - bilag 1 (henvendelse fra Concord Danmark af 2/5-12)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 504 (side 1315, senest behandlet i EUU 19/5-11)

4.   RIO+20 (udviklingsaspekter)

 - Politisk drøftelse

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 12) 

5.   Burma/Myanmar

-  Politisk drøftelse

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 14)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 20/4-12 (referat endnu ikke omdelt)

6.   (Evt.) Afrikas Horn - modstandskraft og fødevaresikkerhed (SHARE)

-  Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 17)

7.   Politiksammenhæng for udvikling

 -  Rådskonklusioner

SEC (2011) 1627

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 19)

KOM (2011) 0637 - bilag 1 (henvendelse fra Concord Danmark af 2/5-12)

8.   Udviklingspartnerskab mellem EU og Stillehavsområdet

-  Rådskonklusioner

JOIN (2012) 0006

Rådsmøde 3166 - bilag 1 (samlenotat side 21)

9.   Eventuelt

10. Siden sidst
Ingen punkter

 

 

Alle dagsordenspunkterne ører under Udenrigsministeriets ressort.