Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 1997-98 1. samling › EUU dagsorden 20. nove...

Dokumenter


EUU dagsorden 20. november 1997

Denne side indeholder ingen links til bilag

2. OMTRYK

Europaudvalget

holder møde

torsdag den 20. november 1997 kl. 8.00

i vær. 2-133

Dagsorden:

1. Rådsmøde (udenrigsministre) den 24.-25. november 1997

2. Rådsmøde (budgetministre) den 27. november 1997

*) kl. 9 3. Forelæggelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske

Råd om beskæftigelse den 20.-21. november 1997.

Bilag 176, 177, 178, 179, 180

4. Samrådsspørgsmål AT til Statsministeren om saglig og neutral information fra ministerierne om Amsterdam- traktaten.

Bilag (96) 1542 (vedlagt)

5. Samrådsspørgsmål AU til Statsministeren om opfordring til embedsmændene i centraladministrationen om at gå ind i den offentlige debat om Amsterdam-traktaten.

Bilag (96) 1542 (vedlagt)

6. Samrådsspørgsmål E til Statsministeren om fair og objektiv information frem til folkeafstemningen.

Bilag (97) 94

7. Eventuelt.

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkt 1 og 2 nævnte møder

*) Såfremt punkt 1-2 ikke er færdigbehandlet kl. 9.00 afsluttes de efter punkt 6.

Rådsmøde (udenrigsministre) den 24. - 25. november 1997

Revideret foreløbig oversigt, 1. udgave

1. Dagsorden 2000

Første drøftelse af udkast til rapport til Det Europæ-

iske Råd samt af den generelle forhandlingsramme

Bilag:

Udenrigsministre: 93,164, (96) 295, 1321, 1324, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1361, 1362, 1389, 1422, 1425, 1460, 1484, 1532,

Økofin:(96) 1562

Landbrug: 13, 28 (96)1324,1425,1460,1484

EU-note (96) E 8, E 42, E 44

Info-note (96) I 174

Rådsmødereferater:

Udenrigsministre: 17 og 67, (96) 1395 og 1459, 1503 og 1556

Økofin: 13 og 127 (96) 1552

Landbrug: 29, 140 (96) 1383, 1533

Udvalgsmødereferater:

Udenrigsministre: 80, (96) side 2653, 2798, 2902

Økofin: (96) side 2782

Landbrug: side 44, (96) side 2680, 2839

2. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Fastlæggelse af Unionens holdning på mødet i EØS-rådet A)

Bilag: 164

3. Forbindelserne til de associerede lande i Central- og Østeuropa.

- Import af levende kvæg A)

Bilag: 164 (96) 914, 1321

Rådsmødereferater: (96) 970 og 1151, 1395 og 1459

Udvalgsmødereferater (96) side 1887, 2663

4. Forbindelserne med Tyrkiet

KOM(97)2000, KOM(97)394

Bilag 93, 164 (96) 1360

5. Middelhavspolitikken

Bilag 164 (96) 85, 217, 509, 761, 914, 1181, 1321, 1460

Rådsmødereferater (96) 27 og 55, 157 og 233, 352, 699 og 782, 830 og 950, 970 og 1151, 1292 og 1358, 1395 og 1459, 1503 og 1556

Udvalgsmødereferater (96) side 277, 810, 1334, 1605, 1891, 2662, 2817

6. Transatlantiske forbindelser

- Forberedelse af de transatlantiske topmøder

Bilag 164 (96) 43, 62, 85, 139, 321, 509, 914, 1068, 1080, 1101, 1460, 1532

Rådsmødereferater 17 og 67 (96) 27 og 55, 352, 435 og 495, 550 og 579, 970 og 1151, 1163 og 1261

Udvalgsmødereferater (96) side 357, 635, 811, 1115, 1889, 2204, 2820

- Elektronisk handel

Bilag 164

- Fældefangst

Bilag 164 (96) 30, 331, 356, 358, 632, 634, 961, 1068, 1157, 1321, 1532 (95) 440, 700, 911

Rådsmødereferater 17 og 67 (96) 92 og 192, 450 og 498, 699 og 782, 727 og 791, 1163 og 1261, 1271 og 1376, 1395 og 1459 (95) 504 og 534

Udvalgsmødereferater (96) side 145, 841 FO, 1337, 1371, 2205, 2385, 2663, 2911, (95) side 1165, 1197, 2399

7. (Evt.) Forbindelserne med Schweiz

Bilag 164 (96) 321, 914, 931, 1053, 1068, 1181

Rådsmødereferater (96) 435 og 495, 970 og 1151, 1163 og 1261, 1292 og 1358

Udvalgsmødereferater (96) 813, 1889, 2207, 2612

8. Midtvejsrevision af Rådets afgørelse 91/482/EØF af 25. juli 1991 om de oversøiske lande og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab

Bilag 93, 164 (96) 85, 217, 229, 321, 622, 634, 914, 1068, 1181, 1460, 1532

Rådsmødereferater 17 og 67, 166 (96) 435 og 495, 699 og 782, 1292 og 1358, 1503 og 1556

Udvalgsmødereferater (96) side 278, 1336, 1887, 2206, 2818, 2908

9. Rusland

Forberedelse af det første møde i samarbejdsrådet

Bilag 164, (93) 135

Udvalgsmødereferater (93) side 164

10. (Evt). OSCE

Forberedelse af ministermødet i København den 18.-19. december 1997, herunder især Unionens holdning til en "Fælles og global sikkerhedsmodel for Europa i det 21. århundrede"

Bilag 164

11. (Evt.) Anti-personel landminer

Forberedelse af konferencen i Ottowa

Bilag 164, (96) 183

Rådsmødereferater (96) 341 og 511

Udvalgsmødereferater (96) side 492

12. Nigeria: forlængelse af den fælles holdning 95/544 PESC

Bilag 164, (96) 217, 1068

Rådsmødereferater (96) 352, 1163 og 1165, (95) 865 og 927

Udvalgsmødereferater (96) side 629, 2206, (95) side 553, 2082

13. Afghanistan

Bilag 164, (96) 416

Rådsmødereferater (96) 529

Udvalgsmødereferater (96) 1026

14. Fredsprocessen i Mellemøsten

Bilag 93, 164, (96) 85, 217, 321, 509, 634, 761, 914, 1068, 1181, 1321, 1460, 1548

Rådsmødereferater 17 og 67, (96) 27 og 55, 157 og 233, 352, 699 og 782, 830 og 950, 970 og 1151, 1163 og 1261, 1292 og 1358, 1395 og 1459, 1503 og 1556,

Udvalgsmødereferater (96) side 283, 626, 816, 1342, 1615, 1896, 2211, 2665, 2819, 2914

15. Det tidligere Jugoslavien

Bilag 93, 164, (96) 85 217, 243, 321, 509, 634, 761, 914, 1068, 1181, 1321, 1460, 1481, 1532

Rådsmødereferater 17 og 67, (96) 27 og 55, 157 og 233, 352, 435 og 495, 550 og 579, 699 og 782, 830 og 950, 970 og 1151, 1163 og 1261, 1292 og 1358, 1395 og 1459, 1503 og 1556

Udvalgsmødereferater (96) side 284, 627 FO, 814, 1341, 1612, 1894, 2207, 2664, 2822, 2915

16. (Evt.) forhandlingsmandater vedr. IAEA's 93+2-program

Bilag 164

17. Eventuelt

A) Punktet forventes vedtaget uden debat

Rådsmøde (budgetministre) den 27. november 1997

Revideret foreløbig oversigt, 1. udgave

1. Fortsættelse af budgetproceduren for 1998

Bilag 149

2. Eventuelt

Europaudvalget

(Alm. del - bilag 1542)

traktatændringer

(Offentligt)

FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Christiansborg, den 30. september 1997

I et kommende samråd ønskes en drøftelse af følgende

spørgsmål:

AT. Vil statsministeren sørge for, at erhvervsministeriets

interne skrivelse som omtalt i Det ny Notat den 26. sept. 1997 (optrykt på bagsiden) trækkes tilbage, og at det i stedet indskærpes over for ministerierne, at der skal ydes saglig og neutral information fra ministerierne til befolkningen, pressen mv. om Amsterdamtraktaten?

AU. Vil statsministeren opfordre embedsmændene i centraladmi

nistrationen til at gå ind i den offentlige debat om Amsterdamtraktaten og dér give udtryk for deres personlinge holdning for eller imod traktaten?

P.u.v.

Ove Fich,

formand.

Europaudvalget

(Alm. del - bilag 94)

traktatændringer

(Offentligt)

Folketingets Europaudvalg

Christiansborg, den 31. oktober 1997

I et kommende samråd ønskes en drøftelse af følgende

spørgsmål:

E. På baggrund af optrykte artikel fra Weekendavisen den 31.

oktober 1997 ønskes regeringens vurdering af rimeligheden i, at neutrale embedsmænd skal anvendes aktivt i ja-kampagnen, og det ønskes i den forbindelse oplyst, hvorledes statsadministrationen vil blive anvendt til at sikre fair og objektiv information frem til folkeafstemningen.

P.u.v.

Ove Fich,

formand.