Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referater › Åbne møder i Europaudv...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Hvad sker der på Europaudvalgets møder? Se dagsordner og referater fra de åbne møder.


Åbne møder i Europaudvalget

Her kan du finde praktisk information om deltagelse i Europaudvalgets åbne møder

Fra folketingsåret 2006-07 er der mulighed for selv at overvære møderne i Folketingets Europaudvalg. Det sker på baggrund af en politisk aftale mellem Europaudvalget og regeringen, som Europaudvalget vedtog den 23. juni 2006 (link til aftalen). Aftalen fastlægger, at alle møder i Europaudvalget fremover som udgangspunkt bør være åbne. Møderne åbnes for at give offentligheden den bedst mulige information om Danmarks europapolitik.

Stadig mulighed for at lukke dørene

Regeringen og Europaudvalget aftaler inden hvert møde, om der er behov for at holde dele af mødet lukket. Det kan f.eks. være af hensyn til den danske forhandlingsposition i EU. Det vil på forhånd fremgå af dagsordenen for mødet, hvis der er sager, der behandles bag lukkede døre

Tilmelding og adgang

Europaudvalgets møder er åbne for alle, men der er et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen, de øvrige pladser går efter ”først til mølle princippet”. Ønsker man at overvære et åbent møde kontaktes Europaudvalgets sekretariat på tlf. 33 37 36 10 eller via mailen europaudvalget@ft.dk senest kl. 12.00 dagen forinden mødet.

For gæster, der ikke har adgangskort til Folketinget, anbefales det at møde frem i god tid inden mødet, da der må beregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved Folketingets besøgsindgang.

Af hensyn til mødets afvikling er det kun muligt at gå ind og ud af mødelokalet i forbindelse med mødets begyndelse og afslutning, og når der skiftes minister.

Mobiltelefoner skal være slukket under mødet.  

Lyd og billeder

Det er tilladt at fotografere og optage lyd og billeder under mødet, hvis det kan ske uden at anbringe mikrofoner på bordene og uden at forstyrre mødets afvikling i øvrigt.

Fra 1. oktober 2007 er der blevet transmitteret direkte fra Europauvalgets møder via EU-Oplysningens internetside. De direkte optagelser fra møderne er efterfølgende tilgængelige i et arkiv på hjemmesiden. Derudover udarbejdes der et skriftligt referat fra udvalgsmøderne. Referatet offentliggøres på Folketingets og EU-Oplysningens hjemmeside ca. 1 uge efter mødet.

Europaudvalgets dagsordener

Europaudvalgets dagsordener kan læses på EU-Oplysningens hjemmeside på adressen: www.euo.dk/dagsorden. Det er også muligt at abonnere på Europaudvalgets dagsordener (opret abonnement her).

Før hvert almindeligt europaudvalgsmøde udsendes dagsordenen i 3 versioner i en fast rytme.

Udsendelse af Europaudvalgets dagsordner
1. version

Udsendes 8 dage før mødet (dvs. torsdag ugen før et fredagsmøde). Her kan man se:

 • Oversigt over rådsmøder, der skal forelægges Europaudvalget
 • Henvisning til det relevante samlenotat for de enkelte rådsmøder
 • Forventede forhandlingsoplæg (FF)
 • Hvilke punkter på dagsordenen, der forventes behandlet bag lukkede døre (FL)
2. versionUdsendes 3 dage før mødet (dvs. tirsdag før et fredagsmøde). Her kan man for første gang se:
 • Hvilken minister, der fremlægger de enkelte punkter på dagsordenen
 • Yderligere bilagshenvisninger
3. versionUdsendes dagen før mødet (dvs. torsdag, hvis mødet holdes fredag). I denne version er der: 
 • De endelige forhandlingsoplæg (FO)
 • De endelige punkter, der foregår bag lukkede døre (L)
 

Yderligere information

For yderligere information kontakt EU-koordinator Signe Riis Andersen, tlf. 33 37 36 96, Europaudvalgets sekretariat


Sidst opdateret: 27-04-2009  - Martin Jørgensen