Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterInfo-noter tilgået EuropaudvalgetSamtlige info-noter tilgået Folketingets Europaudvalg › Materiale fra de kommu...

Dokumenter


Materiale fra de kommunale parter om grønbog om forsyningspligtydelser

Info-note tilgået Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg

Christiansborg, den 3. oktober 2003

Europaudvalgets sekretariat

 

 

Til

udvalgets medlemmer og stedfortrædere

 

 

Materiale fra de kommunale parter om

grønbog om forsyningspligtydelser

På mødet mellem Europaudvalget og de danske medlemmer af Regionsudvalget, Europa-Parlamentet og ØSU den 29. september 2003 blev Kommissionens grønbog om forsyningspligtydelser drøftet (Kom(2003)270).

Da forsyningspligtydelser er af stor betydning for det lokale niveau i EU, har de kommunale parter fulgt grønbogen tæt. Det har således været et dansk medlem af Regionsudvalget, Borgmester Tove Larsen (S), der har haft ordførerskabet i forbindelse med Regionsudvalgets behandling af sagen.

Europaudvalgets formand anmodede på denne baggrund om, at KL fremsendte relevant materiale fra sin behandling af sagen, herunder Tove Larsens forslag til Regionsudvalgets udtalelse om grønbogen.

Det modtagne materiale fra KL er vedlagt denne note som bilag.

Det fremgår af materialet, at de kommunale parter ikke finder det hensigtsmæssigt at skabe et indre marked for forsyningspligtydelser, da man mener, at subsidaritetsprincippet bør anerkendes fuldt ud på dette område. Ifølge KL vil konventets udkast til forfatningstraktat (art. III-6) imidlertid åbne for, at området fremover kan reguleres gennem et rammedirektiv.

KL oplyser endvidere, at de tyske länder har anmodet Gerhard Schröder om at rejse problemstillingen på regeringskonferencen. KL håber derfor på dansk opbakning til et eventuelt tysk forslag på regeringskonferencen.

Med venlig hilsen

Lone Boelt Møller