Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om EU-krav til ændring...

Dokumenter


Om EU-krav til ændringer om kopimedicin i TRIPS-aftalen.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 2117

Til udenrigsministeren (16/3 01) af:

Jørn Jespersen (SF):

»Vil regeringen slås for, at EU i de næste WTO-forhandlinger rejser krav om ændringer i TRIPS-aftalerne, så de fattigste lande i verden får langt bedre mulighed for at producere livsnødvendig kopimedicin og parallelimportere til eget forbrug?«

Begrundelse

I dag er det kun muligt, hvis det bliver klassificeret som en national katastrofetilstand. Det er efter spørgerens opfattelse politisk uacceptabelt, hvis millioner af mennesker i de fattigste lande i verden skal dø en alt for tidlig død alene begrundet i klassifikationsstridigheder og fortolkende retsager om »patentregler«.

Svar (30/3 01)

Udenrigsministeren (Mogens Lykketoft):

TRIPs-aftalen indeholder allerede i dag muligheder for, at der - under visse forudsætninger - kan ses bort fra patentreglerne, hvis der er tale om katastrofesituationer.

Det er regeringens holdning, at disse regler vil kunne anvendes ved bl.a. tilvejebringelse af medicin til bekæmpelse af AIDS i Afrika, da AIDS-epidemien i udviklingslandene kan kategoriseres som nationale katastrofetilstande.

Skulle det i det praktiske arbejde med at tilvejebringe billig medicin til udviklingslandene vise sig, at der er behov for at præcisere reglerne, er regeringen indstillet på at medvirke hertil.