Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om renten i forhold ti...

Dokumenter


Om renten i forhold til euroen.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 3207

Til økonomiministeren (9/7 01) af:

Peter Skaarup (DF):

»Skal det store danske rentespænd til euroen ses som regeringens politisk motiverede straf over de danske vælgere efter afstemningen om euroen?«

Begrundelse

I betragtning af, at der i denne tid sælges ud af danske kroner for at fastholde kursen over for euro, ville det være langt mere naturligt at skabe efterspørgsel efter kronen via en mærkbar rentesænkning. Dertil kommer, at en rentesænkning vil være til gavn for dansk erhvervsliv og dansk økonomi, der i denne tid udviser visse krisetegn, idet der bl.a. forekommer et stærkt stigende antal konkurser.

Svar (12/7 01)

Økonomiministeren (Marianne Jelved):

Nej. Der henvises til svar på spørgsmål 3206.