Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om udviklingen i krimi...

Dokumenter


Om udviklingen i kriminaliteten efter de nye landes indtræden i EU.

Besvaret af §20-spørgsmål

Spm. nr. S 3143

Til justitsministeren (6/4 04) af:

Peter Skaarup (DF):

»Vil ministeren fastholde, at de nye medlemslandes indtræden i EU den 1. maj 2004 ikke vil få væsentlig betydning for kriminaltetsudviklingen i Danmark, og - i bekræftende fald - hvordan forklarer ministeren den stærke vækst i antallet af polske tyvebander, der allerede nu - flere uger før udvidelsen - laver omfattende og modbydelige plyndringstogter i Østjylland?«

Begrundelse

For tre måneder siden bad spørgeren ministeren redegøre for, hvordan politiet skønner, at kriminaliteten vil udvikle sig efter østudvidelsen. Spørgeren spurgte, om politiet er forberedt på en stigning i kriminaliteten begået af østeuropæere, der kommer hertil (S 1302 den 12. december 2003).

Ministeren henviste til en udtalelse fra Rigspolitichefen, der oplyste, at de nye medlemslandes indtræden ikke vil få væsentlig betydning for kriminalitetsudviklingen, bl. a. fordi der vil blive udført personkontrol af de indrejsende fra de nye medlemslande, ligesom der vil ske en styrkelse af samarbejdet mellem politimyndighederne i de nye medlemslande og Danmark. Ministeren kommenterede ikke udtalelsen, så man må formode, at ministeren var enig.

Desværre tyder meget på, at vurderingen var forkert. Århus Stiftstidende kan for tiden oplyse læserne om en massiv bølge af plyndringstogter bl. a. i området omkring Århus og Randers. Polakker kommer til området, overnatter i deres biler, og i dagtimerne udfører de et stort antal tyveriet. Butikstyverier og tyverier fra biler gennemføres systematisk. Først kommer en fortrop af spejdere, der observerer og planlægger, bagefter kommer de polske mænd og kvinder, der udfører forbrydelserne. Ifølge avisen er alene antallet af indbrud i biler eksploderet siden nytår, og der er i dag i gennemsnit 50 tyverier af denne art hver dag i Jylland.

Borgerne i Østjylland og andre steder i landet er med rette opskræmt over denne syndflod af forbrydelser, der skyller over landet. Spørgsmålet er, om ministeren og Rigspolitichefen overhovedet har en realistisk bedømmelse af tingene og evner at stille noget op.

Det må være rimeligt at ministeren forklarer, hvad ministeren som øverste politimyndighed konkret agter at stille op. Glædesjublen over østudvidelsen kan ligge på et meget lille sted hos de husstande, der rammes af forbrydelserne. Formentlig er jublen større hos forbryderne.

Svar (13/4 04)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.