Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om lønmodtagere fra de...

Dokumenter


Om lønmodtagere fra de nye EU-lande, der er ansat af dansk arbejdsgiver i Danmark, kan arbejde midlertidigt i Sverige.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 4180

Til integrationsministeren (3/6 04) af:

Jan Petersen (S):

»Kan en lønmodtager fra de nye medlemslande med en godkendt arbejdstilladelse rejse til Sverige og udføre arbejdet der midlertidigt, når det er en del af virksomhedens normale aktivitet?«

Begrundelse

Nogle virksomheder har som et led i deres ordinære aktivitet behov for at udføre arbejde i et andet land, f.eks. i 14 dage. Såfremt disse virksomheder har ansat lønmodtagere fra de nye medlemslande og fået godkendt arbejdstilladelser til de pågældende, ønskes det oplyst, hvorvidt arbejdstilladelsen fortsat er gældende, når virksomheden genoptager sine aktiviteter i Danmark. Ligeledes ønskes det oplyst, hvorvidt der kræves særskilt tilladelse til, at de pågældende lønmodtagere med dansk arbejdstilladelse skal leve op til særlige krav for at kunne udføre arbejdet midlertidigt i Sverige.

Svar (17/6 04)

Integrationsministeren (Bertel Haarder):

Det følger af udlændingelovens § 17, at en opholdstilladelse efter omstændighederne bortfalder, hvis udlændingen opgiver sin bopæl her i landet eller har længerevarende ophold uden for landet.

Et korterevarende midlertidigt ophold i Sverige i forbindelse med en udstationering som beskrevet vil ikke medføre, at udlændingens opholdstilladelse bortfalder.

De svenske udlændingemyndigheder har endvidere oplyst, at der ikke fra svensk side vil blive skredet ind over for en sådan udstationering.