Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om arbejdsulykkeforsik...

Dokumenter


Om arbejdsulykkeforsikring for udenlandske lastbilchauffører ansat af danske vognmænd.

Besvaret § 20-spørgsmål

Spm. nr. S 4469

Til beskæftigelsesministeren (21/6 04) af:

Poul Andersen (S):

»Vil ministeren på baggrund af artiklen »Knust, kværnet og kvæstet« i Fagbladet, nr. 11 2004, vurdere, om den nuværende lovgivning sikrer hjælp i tilfælde af arbejdsulykker til europæiske chauffører, der er organiseret gennem vikarbureauer og ansat af danske vognmænd, samt oplyse, om ansvaret ligger hos vikarbureauet, eller hos den vognmand der har lejet arbejdskraft?«

Begrundelse

Fagbladet, SID, beskriver i nr. 11 (28. maj 2004), s. 16-19, historien om en engelsk chauffør, bosat i Litauen, der ikke kan få erstatning efter at have brækket ryggen i en arbejdsulykke. Chaufføren har arbejdet for et vikarbureau og har været udlejet til en dansk vognmand. Begge parter nægter at betale erstatning til chaufføren, og ingen af dem har betalt penge til den sociale forsikring.

Svar (1/7 04)

Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. S 4466. Deri redegøres for de kriterier, der efter EU-forordning nr. 1408/71 er afgørende for, hvilket lands arbejdsskadesikring, der skal anvendes. Derigennem afklares, hvilken arbejdsgiver der er sikringspligtig.