Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om revisorerklæringen ...

Dokumenter


Om revisorerklæringen om Mariann Fischer Boel

Besvaret § 20-spørgsmål

 Søgning Bogmærke Forside Lovbutik Leksikon Systemhjælp Om FtWeb Arkiv Om Folketinget Nyheder og aktuel information Sager i folketingssamlingen

Spm. nr. S 5567

Til statsministeren (15/9 04) af:

Keld Albrechtsen (EL):

»Hvorfor var det vigtigt for Statministeriet, at der kom til at stå i revisorerklæringen, at »Mariann Fischer Boel har ingen indtægt fra landbrugs- og skovvirksomhed«?«

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 5565.

Svar (23/9 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Statsministeriet betragtede det alene som en redaktionel, opsummerende bemærkning med henblik på i konklusionen at afspejle formuleringen i redegørelsen om, at »Ifølge Kildeskattelovens § 25A skal indkomst, der vedrører en erhvervsvirksomhed, medregnes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst, personlig indkomst og kapitalindkomst hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Siden 1994 er Hans Fischer Boel blevet beskattet af hele indkomstgrundlaget inkl. støtte fra den Europæiske Union for den samlede land- og skovbrugsvirksomhed, og reglen i Kildeskattelovens §25A, stk. 3 om, at der kan overføres beløb til medarbejdende ægtefælle, hvis ægtefællen tager del i driften i væsentligt omfang, har ikke været anvendt siden 1993.«