Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om servicedirektivet

Dokumenter


Om servicedirektivet

Besvaret §20-spørgsmål

Rune Lund(EL):

”På hvilke områder er der i dag mulighed for at præstere tjenesteydelser efter oprindelseslandets regler, som følge af at der gælder ”tilsvarende regler” mellem Danmark og de øvrige EU-medlemslande?”

Økonomi- og erhvervsministeren(Bendt Bendtsen):

Som det fremgår af besvarelse af spørgsmål S3894 følger det af den retspraksis, der er udviklet i medfør af EF-traktatens bestemmelser om den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, at begrænsninger i den fri bevægelighed er forbudt, medmindre de kan begrundes i tvingende almene hensyn, er ikke-diskriminerende, nødvendige og proportionale i forhold til at opnå de tilsigtede mål.

Det følger af ovensstående, at tjenesteyderen som udgangspunkt skal overholde værtslandets regler, medmindre tjenesteyderen er omfattet af ”tilsvarende” regler i sit hjemland. Denne praksis vil som udgangspunkt gælde for alle former for tjenesteydelser, der er omfattet af EF-Traktatens artikel 50.