Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2006-07) › Om formueforhold

Dokumenter


Om formueforhold

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

”Mener ministeren, at det, såfremt man harmoniserer de materielle regler om ægtefællers formueforhold, efter hendes vurdering vil være inden for subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet, når det må forventes, at landene allerede i dag har regler på det her område, og at det derfor ikke synes tvingende nødvendigt med EU-regler, idet der også tages hensyn til, at der ikke synes på det materielle retsområde at være nogle vanskeligheder.”

Familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen)

Som det fremgår af mine svar på spørgsmål S 2239 og spørgsmål nr. 115 fra Folketingets Retsudvalg (REU alm. del, Parallelomdelt: KOM [2006] 0400 - Bilag 5), vil jeg – hvis der som opfølgning på Kommissionens Grønbog om lovkonfliktregler i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerkendelse (KOM (2006) 400) fremsættes forslag om harmonisering af den materielle regulering af ægtefællers formueforhold – nøje overveje, om dette er nødvendigt for at fremme behandlingen af grænseoverskridende sager på dette område.

Jeg vil naturligvis samtidig overveje, om der er hjemmel til at fremsætte et sådan forslag, og om subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne er overholdt.