Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om Tyrkiet og en artik...

Dokumenter


Om Tyrkiet og en artikel om overgreb på kristne

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

Hvad mener udenrigsministeren om de stadigt tilbagevendende eksempler på brud på
grundlæggende rettigheder i Tyrkiet, se eksempelvis artiklen ”Flere overgreb mod Tyrkiets
kristne” i Kristeligt Dagblad den 25. januar 2005, og finder ministeren, at dette snart må få
konsekvenser for Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU, og vil ministeren tage spørgsmålet
op med sine kolleger i Rådet?

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Som det også fremgår af Kommissionens seneste fremskridtsrapport fra 2007, er der fortsat
væsentlige udeståender på menneskerettighedsområdet i Tyrkiet. Under mit nylige besøg i
Tyrkiet har jeg netop understreget behovet for yderligere reformer på menneskerettighedsområdet
i Tyrkiet.

I den i spørgsmålet nævnte artikel belyses nogle af de udfordringer, den tyrkiske regering står
overfor i forbindelse med gennemførelsen af sine reformer. Det angives i artiklen, at der inden
for lovgivningen er sket fremskridt i forhold til kravene om forbedring af religionsfriheden.
Samtidig refereres til, at antallet af overgreb på kristne i det tyrkiske samfund er stigende. Det er
helt centralt, at der sker retsforfølgning i de konkrete sager. Endvidere er det vigtigt, at den
tyrkiske regering i forbindelse med gennemførelsen af reformer gør, hvad den kan, for at
beskytte religiøse mindretal.

Kommissionen overvåger løbende udviklingen i Tyrkiet, og status for Tyrkiets reformproces
drøftes løbende i EU. Tyrkiet kan først blive medlem af EU den dag, landet opfylder alle krav,
og EU er klar.