Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om en for slap kontrol...

Dokumenter


Om en for slap kontrol med dansk legetøj

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

Er ministeren enig med DI og oppositionen i, at det skyldes en for slap kontrol med dansk legetøj, når der i 2007 blev opdaget 1.355 farlige produkter i EU, men kun 23 i Danmark?

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

I Danmark er Sikkerhedsstyrelsen koordinerende myndighed for produktsikkerhed, herunder også legetøj. Når styrelsen finder farlige produkter på det danske marked, bliver de indberettet til det fælles europæiske indberetningssystem for farlige produkter, RAPEX. På den måde sikrer Danmark og de andre EU-lande en fælles koordineret indsats mod farlige produkter.

I forhold til DI og oppositionens kritik er det vigtigt at understrege, at man ikke nødvendigvis kan sætte lighedstegn mellem et stort antal indberetninger af farlige produkter til RAPEX og større sikkerhed for forbrugerne. Produktsikkerhedsmyndighederne i Danmark skal nemlig kun indberette til RAPEX, hvis de finder farlige produkter, der allerede er kommet ind på det danske marked.

Igennem et godt samarbejde med toldmyndighederne gør de danske produktsikkerhedsmyndigheder en stor indsats for at forhindre, at der overhovedet kommer farlige produkter ind på det danske marked. Derudover gøres der meget ud af en forebyggende informations-indsats over for importører og producenter, så de ved, hvilke sikkerhedsregler deres produkter skal overholde.

I 2007 har Danmark indberettet til RAPEX 57 gange. Ved de 23 indberetninger, som omtales i spørgsmålet, har der været tale om produkter, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko, og som derfor offentliggøres af Kommissionen. Ved de resterende 34 indberetninger, som kun gøres tilgængelige for de relevante myndigheder, har der været tale om produkter, der udgør en mindre sikkerhedsrisiko (fx fejl ved mærkning).

Sikkerhedsstyrelsens 23 indberetninger af særligt risikobetonede produkter til RAPEX er blandt andet et udtryk for, at styrelsen har målrettet stikprøvekontrollen specielt mod produkter, der potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko, så som fx legetøj fra Kina.

Ud over at de danske myndigheder indberetter til RAPEX, så bruges der også mange ressourcer på at følge op på andre landes indberetninger for at undersøge, om de farlige produkter findes i Danmark. Hvis produkterne findes på det danske marked, reagerer Sikkerhedsstyrelsen på indberetningerne fra de andre medlemslande – det kan enten være i form af et salgsforbud, en tilbagetrækning fra markedet eller et påbud om mærkning – alt efter risikoen ved produktet. I dette opfølgningsarbejde ligger Danmark højt placeret på en 7. plads blandt de 27 EU-lande.

I EU er der opnået enighed om en række nye skærpede krav til produktsikkerhed i den såkaldte Varepakke. Med Varepakken bliver alle forbrugerprodukter omfattet af krav til en mere ensartet markedsovervågning i Europa. Det er nødvendigt for at sikre varernes frie bevægelighed. Det er vigtigt at sikre, at varer, der kommer fra tredje lande, fx Kina, er omfattet af en effektiv kontrol, inden de kommer ind i EU.