Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om asylansøgere som re...

Dokumenter


Om asylansøgere som returneres til Grækenland efter Dublinkonventionen

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Østergaard (RV)

Vil ministeren tage ansvaret for, at evt. asylansøgere, som returneres til Grækenland efter Dublinkonventionen, behandles efter gældende konventioner og internationale standarder, eller vil ministeren, som andre lande har gjort det, følge UNHCR's anbefaling og sætte udsendelser til Grækenland i bero?

Integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)

Grækenland har som Danmark tiltrådt Dublin-forordningen. Medlemsstaterne har i Dublin-fordningens præambel bekræftet deres forpligtelser i henhold til Flygtningekonventionen.

Ansvaret for overholdelse af internationale konventioner og standarder ligger derfor hos hver enkelt medlemsstat, herunder også Grækenland.

De danske udlændingemyndigheder har som følge af, at bl.a. UNHCR har anført, at det er tvivlsomt om asylansøgere, der udsendes til Grækenland i medfør af Dublin-forordningen, vil kunne få deres asylansøgning realitetsbehandlet i Grækenland, fastsat en særlig procedure for sager, hvor der efter Dublin-forordningen vil kunne foretages en udsendelse til Grækenland.

Før asylansøgere returneres til Grækenland skal Udlændingeservice således have modtaget en skriftlig accept fra de græske myndigheder, hvoraf det fremgår, at de græske myndigheder ikke alene accepterer at modtage den pågældende i medfør af Dublin-forordningen, men tillige accepterer at modtage og behandle en ansøgning om asyl fra den pågældende.

Alle de øvrige lande, der deltager i Dublin-samarbejdet – med undtagelse af Norge og for så vidt angår uledsagede mindreårige Tyskland – udsender fortsat asylansøgere til Grækenland i medfør af Dublin-forordningen.

På den baggrund findes der ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at ændre den aktuelle særlige procedure for sager, hvor der efter Dublin-forordningen vil kunne foretages en udsendelse til Grækenland.

Jeg følger naturligvis situationen nøje, og jeg har bedt Udlændingeservice om løbende at informere mig om praksis i forhold til Grækenland.