Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2008-09) › Om den globale CO2-udl...

Dokumenter


Om den globale CO2-udledning

Besvaret § 20-spørgsmål

Per Clausen (EL)

Mener ministeren, at en afgift på den tunge fuelolie til skibe, som indbringer mellem 2-12 mia. $, vil have nogen som helst adfærdsregulerende betydning?

Klima- og energiministeren (Connie Hedegaard)

Ja. Brændstof tegner sig for omkring halvdelen af skibsfartens driftsomkostninger, hvilket giver et helt naturligt incitament til at tænke i energieffektivitet. Såfremt bidraget skal generere 12 mia. $ årligt til fonden, vil det betyde en prisstigning på brændstof i omegnen af knap 10 pct., hvilket taler for, at bidraget får en adfærdsregulerende effekt.