Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2008-09) › Om euroens stabilitet

Dokumenter


Om euroens stabilitet

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

Finder ministeren, at det er et udtryk for euroens stabilitet, at BRF Kredit nu fraråder boligejere at optage lån i euro, således som det er beskrevet i Børsen den 11. november 2008?

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)

Når lånerenten på rentetilpasningslån i euro er højere end renten på samme lån i kroner, hænger det sammen med en meget begrænset efterspørgsel efter obligationerne i euro, hvilket får investorerne til at kræve en ekstra risikopræmie i form af højere rente. Den højere rente er dermed ikke udtryk for en valutakursrisiko.

Den begrænsede efterspørgsel skal blandt andet ses i lyset af, at Den Europæiske Centralbank kun tager imod euroobligationer som sikkerhedsstillelse for likviditet, hvis obligationerne er udstedt inden for euroområdet. Dette er ikke tilfældet for de danske realkreditinstitutters euroobligationer, hvorfor investorer i lyset af den tiltagende finansielle usikkerhed, i stigende grad har søgt væk fra de danske euroobligationer og over mod euroobligationer fra selve euroområdet.

I lyset af denne ulempe ved dansk udstedte euroobligationer har Værdipapircentralen i 2008 oprettet et datterselskab i Luxembourg, dvs. inden for euroområdet. Det er forventningen at euroobligationerne, som udstedes fra det nye datterselskab, vil have samme sikkerhedsstatus i ECB som tilsvarende obligationer i eurolandene, hvilket alt andet lige burde medføre en lavere rente på danske rentetilpasningslån denomineret i euro.