Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2008-09) › Om Irlands bekymring f...

Dokumenter


Om Irlands bekymring for arbejdstagernes rettigheder

Besvaret § 20-spørgsmål

Per Clausen (EL)

Hvordan mener ministeren, at der konkret kan tages hensyn til de spørgsmål, Irland har rejst vedrørende arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med Lissabontraktaten?

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

I forbindelse med Det Europæiske Råd d. 11.-12. december har den irske regering forelagt en række spørgsmål, som den har ønsket stillingtagen til, herunder arbejdsmarkedsforhold.

Ift. arbejdsmarkedsforhold har Irland ønsket en bekræftelse af den vægt, som EU-samarbejdet tillægger arbejdstagerrettigheder. Dette ønske blev – med dansk støtte – imødekommet af et enigt DER. Det efterfølgende arbejde med at udmønte denne beslutning vil skulle afsluttes i løbet af første halvår 2009.

En konkret tekst på området ventes udarbejdet under tjekkisk EU-formandskab.