Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2011-12) › Om arbejdstiden for pi...

Dokumenter


Om arbejdstiden for piloterne i SAS

Besvaret § 20-spørgsmål (S 433)

Svardato: 7. november 2011

Henning Hyllested (EL)

Da staten ejer en betydelig andel af SAS, vil ministeren så modsætte sig, at SAS påbyder sine piloter, at de i givet fald kan komme til at arbejde længere end de nuværende 13 timer, nemlig 16 timer, som EASA har foreslået?

Finansministeren (Bjarne Corydon)

SAS er et børsnoteret selskab, hvor den danske stat ejer 14,3 pct. af aktierne. SAS skal ligesom andre flyselskaber overholde gældende luftfartslovgivning, herunder EU’s regler om flyve-hviletid.

Finansministeriet er ikke bekendt med, om og i hvilket omfang SAS i givet fald vil udnytte en eventuel mulighed for længere arbejdsdage for piloter. Finansministeriet finder imidlertid, at det ikke er hensigtsmæssigt at pålægge enkelte selskaber, som fx SAS, særlige krav, der stiller dem ringere i konkurrencen med de øvrige flyselskaber.

Som det fremgår af transportministerens svar på spørgsmål nr. S 430 af 28. oktober 2011, lægger regeringen vægt på, at EU’s regler om flyve-hviletid fastlægges på baggrund af en grundig, videnskabelig undersøgelse. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig dette.