Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterKonventioner › EF-domskonventionen

Dokumenter


EF-domskonventionen (1968)

Konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige  sager, herunder handelssager. Også kaldet Bruxelles-konventionen eller EF-Domskonventionen (1968).

EU-Domskonventionen er blevet revideret ved EU-Domsforordningen (forordning (EF) nr. 44/2001).

Danmarks parallelaftale

På grund af det danske retsforbehold er Danmark ikke omfattet af EU-Domsforordningen. I stedet har Danmark søgt om - og fået - en såkaldt parallelaftale med de andre EU-lande om EU-Domsforordningen.

Parallelaftalen trådte i kraft den 1. juli 2007.

Du finder parallelaftalen her:

 • Aftale om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
  EU-Tidende L 299 af 16/11 2005 s. 62
 • Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
  EU-Tidende L 94 af 4/4 2007 s. 70 

EF-Domskonventionen

Du finder den danske bekendtgørelse om ikraftræden af lov om EF-Domskonventionen m.v. (BEK nr 724 af 22/10/1986) her:

EU-Domsforordningen

Du finder "Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område" her:


Sidst opdateret: 24-08-2007  - Martin Jørgensen