Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 2000/60/EF: V...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Kommssionens side om vandplanhøringerne

Link til Miljøudvalgets alm. del bilag 116 fra december 2011 - Implementering af vandrammedirektivet i Danmark og Tyskland, opfølgning på samråd den 17/11-11, fra miljøministeren


Direktiv om vandpolitiske foranstaltninger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (Vandrammedirektivet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 327 af 22. december 2000, s.1
Retsgrundlag: Art. 175, stk. 1 EF
Frist for national gennemførelse: 22. december 2003

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Link til Retsinformation

Andre oplysninger:

Link til EUR-Lex

Link til Kommissionens side (DG Miljø) om vandrammedirektivet

Link til Naturstyrelsens side om Vandrammedirektivet

Læs rapporten fra januar 2012 om undersøgelse af Vandrammedirektivet (især bilag 10)

Klik her for at se RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 18, stk. 3, i vandrammedirektivet 2000/60/EF om programmer for overvågning af vandtilstanden - KOM (2009) 0156