Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 2000/78/EF: L...

Dokumenter


Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 303 af 2. december 2000, s. 16
Retsgrundlag: Art. 13 EF
Frist for national gennemførelse: 2. december 2003

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Link til Retsinformation

Andre oplysninger:

Link til EUR-Lex

Link til Kommissionens side (DG Beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling) om ligebehandling