Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 2001/65: Værd...

Dokumenter


Værdiansættelsesregler for regnskaber

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF den 27. september 2001 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaberOffentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L nr. 283 af 27.10.2001 s. 28
Retsgrundlag: Art. 44 EF
Frist for national gennemførelse: 1. januar 2004

Link til EU-Oplysningens statusblad