Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 2004/49/EF: J...

Dokumenter


Jernbanesikkerhed - udstedelse af licenser og opkrævning af afgifter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 164 af 30. april 2004, s. 44
Retsgrundlag: Art. 71, stk. 1 EF
Frist for national gennemførelse: 29. april 2006

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Link til Retsinformation


Andre oplysninger:

Link til EUR-Lex

Link til ERA's side om fælles sikkerhedsindikatorer Common Safety Indicators

Læs også Kommissionens statusrapport om gennemførelsen af direktivet om jernbanesikkerhed og direktiverne om interoperabilitet i jernbanesystemet - KOM (2009) 0464