Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 2004/96/EF: N...

Dokumenter


Nikkel i piercing-stikkere

Kommissionens direktiv 2004/96/EF af 27. september 2004 om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af nikkel i piercing-stikkere for at tilpasse dets bilag I til den tekniske udvikling

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 301 af 28. september 2004, s. 51
Retsgrundlag: Direktiv 76/769/EØF
Frist for national gennemførelse: 1. august 2005

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Link til Retsinformation

Andre oplysninger:

Link til EUR-Lex

Link til Miljøstyrelsens faktaark om nikkel