Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 2004/111/EF: ...

Dokumenter


Lovgivning om transport af farligt gods ad vej

Kommissionens direktiv 2004/111/EF af 9. december 2004 om femte tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej 

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 365 af 10. december 2004, s. 25
Retsgrundlag: Direktiv 94/55/EF
Frist for national gennemførelse: 1. juli 2005

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Link til gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex

Link til (forældet) regel i Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-LexAndre oplysninger:
Link til EUR-Lex