Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1996/48/EF: I...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

NB Direktivet ophæves i 2010 ved Direktiv 2008/57/EF

Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog

Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 235 af 17. september 1996, s. 6
Retsgrundlag: Art. 156 EF
Frist for national gennemførelse: 8. april 1999

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Link til Retsinformation

Andre oplysninger:

Link til EUR-Lex

Læs Kommissionens beretning om gennemførelsen og virkningerne af direktivet om interoperabilitet i det transeuropæiske system for højhastighedstog - KOM (1999) 0414

Læs også Kommissionens redegørelse for gennemførelsen af interoperabilitetsdirektiverne fra 2000 til 2005 - KOM (2006) 0660

Læs også Kommissionens statusrapport om gennemførelsen af direktivet om jernbanesikkerhed og direktiverne om interoperabilitet i jernbanesystemet - KOM (2009) 0464