Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Samtlige direktiver (1996- ) › Direktiv 1997/16: Mark...

Dokumenter


Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/16/EF af 10. april 1997 om femtende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparaterOffentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 116 Af 06.05.1997 S. 0031 - 0032
Retsgrundlag: Art. 100 EF
Frist for national gennemførelse: 31. december 1997